sobota, 31 października 2020

Newsroom

Fitch podniósł krótkoterminowy rating krajowy Alior Banku

msd | 27 stycznia 2020
Agencja potwierdziła długo- i krótkoterminową ocenę IDR banku odpowiednio na poziomie BB oraz B. O jedno oczko podniosła natomiast jego krótkoterminowy rating krajowy.

Krótkoterminowy rating krajowy Alior Banku wzrósł z F2(pol) do F1(pol). Jego podwyższenia agencja Fitch tłumaczy poprawą oceny struktury finansowania oraz płynności banku.

Bez zmian pozostały natomiast inne oceny nadawane bankowi przez agencję Fitch Ratings. Długo- i krótkoterminowa ocena banku w skali międzynarodowej (IDR – Issuer Default Rating) to odpowiednio BB oraz B. Pierwsza z nich utrzymała stabilną perspektywę (krótkoterminowym ocenom nie nadaje się perspektywy). Ponadto bank utrzymał też długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol) ze stabilną perspektywą.

Agencja Fitch przypomniała, że słabą stroną Alior Banku pozostaje jakość portfela kredytowego (13,1 proc. kredytów zagrożonych). Ponadto zwróciła też uwagę, że defaulty kilku dużych klientów w 2019 r. uwydatniły słabość w zakresie tworzenia odpisów i kontroli ryzyka. Jednocześnie agencja zauważa, że odpowiedzią banku na to była poprawa procedur kredytowych, w tym apetytu na ryzyku.

Fitch zauważa też, że poziom kapitałów banku pozostaje umiarkowany w stosunku do jego apetytu na ryzyko, a bufor ponad minima regulacyjne, mimo poprawy, jest niski. Agencja docenia natomiast strukturę finansowania banku oraz jego zdrowe wskaźniki płynności.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Alior Banku, w tym osiem z nich to dług podporządkowany. Trzy serie pochodzą z ofert publicznych adresowanych do inwestorów indywidualnych, ale płynnością mogą pochwalić się tylko dwie z nich (dla trzeciej nominał to 400 tys. zł). Rynek wycenia papiery ALR0522 i ALR0524 kolejno na 102,42 i 102,9 proc. nominału, co daje 2,95 i 2,34 proc. rentowności brutto, gyby przyjąć, że bank skorzysta z przysługującego mu prawa do przedterminowego wykupu długu w 2021 r.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Niższy rating Alior Banku

  27 sierpnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy banku Alior Bank S.A. z poziomu BB+ do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • PZU zapowiada duże odpisy na Aliora i Pekao

  26 sierpnia 2020
  Utworzenie odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao obniży skonsolidowany zysk netto ubezpieczyciela przypisany właścicielom jednostki dominującej o około 827 mln zł w I półroczu.
  czytaj więcej
 • Alior Bank miał blisko 0,6 mld zł straty w II kwartale

  19 sierpnia 2020
  Bardzo wysokie odpisy na oczekiwane straty, gorszy wynik odsetkowy po decyzjach RPP, czy wreszcie dalszy wpływ wyroku TSUE, to główne przyczyny ponad 582 mln zł skonsolidowanej straty netto Aliora w II kwartale. Bank ma więc powody, aby przypominać o dobrej sytuacji kapitałowej i płynnościowej.
  czytaj więcej
 • Alior Bank prawdopodobnie ze stratą w 2020 r.

  10 sierpnia 2020
  Bank zapowiedział 676 mln zł dodatkowych odpisów i rezerw w poczet wyników I półrocza. Jednocześnie zapewnił, że jego wskaźniki kapitałowe i płynnościowe „pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie”.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje