środa, 20 stycznia 2021

Newsroom

Fitch podniósł krótkoterminowy rating krajowy Alior Banku

msd | 27 stycznia 2020
Agencja potwierdziła długo- i krótkoterminową ocenę IDR banku odpowiednio na poziomie BB oraz B. O jedno oczko podniosła natomiast jego krótkoterminowy rating krajowy.

Krótkoterminowy rating krajowy Alior Banku wzrósł z F2(pol) do F1(pol). Jego podwyższenia agencja Fitch tłumaczy poprawą oceny struktury finansowania oraz płynności banku.

Bez zmian pozostały natomiast inne oceny nadawane bankowi przez agencję Fitch Ratings. Długo- i krótkoterminowa ocena banku w skali międzynarodowej (IDR – Issuer Default Rating) to odpowiednio BB oraz B. Pierwsza z nich utrzymała stabilną perspektywę (krótkoterminowym ocenom nie nadaje się perspektywy). Ponadto bank utrzymał też długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol) ze stabilną perspektywą.

Agencja Fitch przypomniała, że słabą stroną Alior Banku pozostaje jakość portfela kredytowego (13,1 proc. kredytów zagrożonych). Ponadto zwróciła też uwagę, że defaulty kilku dużych klientów w 2019 r. uwydatniły słabość w zakresie tworzenia odpisów i kontroli ryzyka. Jednocześnie agencja zauważa, że odpowiedzią banku na to była poprawa procedur kredytowych, w tym apetytu na ryzyku.

Fitch zauważa też, że poziom kapitałów banku pozostaje umiarkowany w stosunku do jego apetytu na ryzyko, a bufor ponad minima regulacyjne, mimo poprawy, jest niski. Agencja docenia natomiast strukturę finansowania banku oraz jego zdrowe wskaźniki płynności.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Alior Banku, w tym osiem z nich to dług podporządkowany. Trzy serie pochodzą z ofert publicznych adresowanych do inwestorów indywidualnych, ale płynnością mogą pochwalić się tylko dwie z nich (dla trzeciej nominał to 400 tys. zł). Rynek wycenia papiery ALR0522 i ALR0524 kolejno na 102,42 i 102,9 proc. nominału, co daje 2,95 i 2,34 proc. rentowności brutto, gyby przyjąć, że bank skorzysta z przysługującego mu prawa do przedterminowego wykupu długu w 2021 r.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Wyższy rating PGNiG

  13 stycznia 2021
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s obniżył częśc ratingów Banku Pekao

  08 stycznia 2021
  Po przejęciu wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku agencja Moody’s potwierdziła oceny depozytów Banku Pekao, ale równocześnie ścięła mu ocenę indywidualną oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta.
  czytaj więcej
 • Rating PGE w dół

  22 grudnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) o jeden stopień z A- do BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s podniósł ratingi długu trzech banków hipotecznych

  09 grudnia 2020
  Agencja Moody’s podniosła ocenę listów zastawnych ING Banku Hipotecznego i PKO Banku Hipotecznego do Aa1, a mBanku Hipotecznego do Aa2.
  czytaj więcej

Emisje