czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Fitch podniósł perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 05 lutego 2018
Perspektywa nadanej wcześniej długoterminowej oceny BB została zmieniona ze stabilnej do pozytywnej.

„Podwójne B” oznacza, że rating Alior Banku zaliczany jest do spekulacyjnych, a by dołączyć do grona banków z oceną inwestycyjną potrzebna byłaby jej podwyżka o dwa stopnie. Sama zmiana perspektywy przybliża bank do wyższego ratingu, aczkolwiek o jeden stopień.

Na zmianę perspektywy banku wpływ miała między innymi poprawa wskaźników rentowności (w stosunku do zakładanego ryzyka) oraz bardziej dojrzały i sprawdzony model biznesowy – poinformowano w komunikacie Alior Banku.

W skali krajowej agencja Fitch ocenia bank na BBB+(pol) z perspektywą stabilną.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Alior Banku, w tym dziewięć emisji długu podporządkowanego. Trzy z nich pochodzą z ofert publicznych skierowanych dla inwestorów detalicznych, przy czym ostatnią przeprowadzono już po wydaniu przez KNF rekomendacji podwyższającej minimalny nominał podporządkowanego długu na potrzeby ograniczenia dostępu do niego drobnym inwestorom.

Starsze serie ALR0522 i ALR0524 wyceniane są odpowiednio z 3,55 oraz 3,12 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank skorzysta z przysługującej mu w 2021 r. opcji wcześniejszej spłaty. Listopadową emisją ALR1225, w przypadku której jednostkowy nominał sięga 500 tys. zł, wciąż nie handlowano od czasu debiutu sprzed czterech tygodni. Tymczasem objętą przez instytucje kilka tygodni wcześniej serię ALR1025, ale z jednostkowym nominałem wynoszącym 1 tys. zł, rynek wycenia z 3,76 proc. rentowności brutto (także przy założeniu przedterminowego wykupu w 2022 r.).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje