piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Fitch podniósł perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 09 grudnia 2021
S&P Global Ratings oraz Fitch Ratings potwierdziły długoterminową ocenę banku na poziomie BB, przy czym druga z agencji podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej.

Nowo nadana przez Fitch stabilna perspektywa długoterminowego ratingu Alior Banku odpowiada tej, jaką już wcześniej wobec banku stosowała agencja S&P.

Poprawę perspektywy długoterminowego oceny Aliora agencja Fitch tłumaczy lepszymi niż zakładano wynikami finansowymi. Jej zdaniem, ryzyko spadku rentowności i jakości aktywów banku istotnie spadło, co z kolei zmniejsza presję na poziom kapitałów. Ponadto agencja oczekuje, że Alior będzie generował wystarczające zyski, by sprostać zaplanowanemu wzrostowi biznesu i zrekompensować przejściowy wpływ zastosowania MSSF 9.

Zarówno S&P, jak i Fitch pozostawiły krótkoterminowe oceny Alior Banku na niezmienionym poziomie, ustalonym dotychczas na B.

Na Catalyst znajduje się pięć serii podporządkowanych obligacji Alior Banku, w tym trzy pochodzące z prospektowych ofert publicznych. Najbardziej płynne z nich – ALR0522 i ALR0524 – wyceniane są przez sprzedających kolejno na 100,95 i 103,47 proc. Oznacza to 2,3 oraz 3,8 proc. rentowności brutto, ale pod warunkiem, że nie dojdzie do wcześniejszej spłaty długu, do której bank nabył prawo w tym roku.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi