czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Fitch podniósł perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 09 grudnia 2021
S&P Global Ratings oraz Fitch Ratings potwierdziły długoterminową ocenę banku na poziomie BB, przy czym druga z agencji podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej.

Nowo nadana przez Fitch stabilna perspektywa długoterminowego ratingu Alior Banku odpowiada tej, jaką już wcześniej wobec banku stosowała agencja S&P.

Poprawę perspektywy długoterminowego oceny Aliora agencja Fitch tłumaczy lepszymi niż zakładano wynikami finansowymi. Jej zdaniem, ryzyko spadku rentowności i jakości aktywów banku istotnie spadło, co z kolei zmniejsza presję na poziom kapitałów. Ponadto agencja oczekuje, że Alior będzie generował wystarczające zyski, by sprostać zaplanowanemu wzrostowi biznesu i zrekompensować przejściowy wpływ zastosowania MSSF 9.

Zarówno S&P, jak i Fitch pozostawiły krótkoterminowe oceny Alior Banku na niezmienionym poziomie, ustalonym dotychczas na B.

Na Catalyst znajduje się pięć serii podporządkowanych obligacji Alior Banku, w tym trzy pochodzące z prospektowych ofert publicznych. Najbardziej płynne z nich – ALR0522 i ALR0524 – wyceniane są przez sprzedających kolejno na 100,95 i 103,47 proc. Oznacza to 2,3 oraz 3,8 proc. rentowności brutto, ale pod warunkiem, że nie dojdzie do wcześniejszej spłaty długu, do której bank nabył prawo w tym roku.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Wzrost zysków Alior Banku

  27 października 2021
  Bank zakończył III kwartał ze 150 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 124 mln zł kwartał wcześniej i 82 mln zł przed rokiem. Lecz wskaźnik kredytów zagrożonych poprawił się w ostatnich miesiącach ledwie symbolicznie, nadal pozostając na dwucyfrowym poziomie.
  czytaj więcej
 • Alior Bank systematycznie redukuje kredyty z utratą wartości

  04 sierpnia 2021
  Po raz pierwszy od dwóch lat bank obniżył udział kredytów z utratą wartości poniżej 13 proc. W segmencie biznesowym nadal stanowią one jednak ponad 22 proc. portfela.
  czytaj więcej
 • Lepsza perspektywa ratingu Alior Banku

  25 czerwca 2021
  Agencja S&P utrzymała ocenę banku na spekulacyjnym poziomie BB, ale podniosła jej perspektywę z negatywnej do stabilnej.
  czytaj więcej
 • Mniej kredytów zagrożonych w Alior Banku

  28 kwietnia 2021
  W I kwartale bank obniżył udział kredytów zagrożonych do – nadal wysokich – 13,8 proc., co było jednak jego najlepszym wynikiem od roku. Pomimo niższych wskaźników kapitałowych, bank wykazywał ponad 2 mld zł nadwyżkowego kapitału i rosnącą płynność. Lada dzień Alior będzie miał prawo do przedterminowej spłaty papierów ALR0522 i ALR0524, lecz w tej sprawie milczy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi