środa, 29 maja 2024

Newsroom

Fitch podniósł perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 15 listopada 2023
Agencja potwierdziła długoterminową ocenę banku na poziomie „BB”, jednocześnie podnosząc jej perspektywę ze stabilnej do pozytywnej.

Pozytywną perspektywę zyskał też długoterminowy rating Alior w walucie krajowej, który został potwierdzony na poziomie „BBB+(pol)”. 

Swoją decyzję o lepszej perspektywie dla długoterminowych ratingów Alior Banku agencja Fitch tłumaczy ciągłą poprawą jego sytuacji finansowej, w tym wzmocnieniem buforów kapitałowych. Wobec zwiększonych możliwości generowania kapitału oraz poprawy jakości aktywów bank cechować się ma wyższą zdolnością do absorpcji potencjalnych nieoczekiwanych strat.

Aktualne „BB” Aliora stanowi drugą od góry ocenę wśród tych o charakterze nieinwestycyjnym (spekulacyjnym). Według agencji Fitch, bank mógłby liczyć na podniesienie ratingu, jeśli utrzyma on współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) powyżej 16 proc., prowadząc przy tym bardziej konserwatywny model biznesowy niż w przeszłości, skutkujący utrzymaniem wskaźnika kredytów zagrożonych na poziomie poniżej 10 proc.

Wcześniej w czerwcu agencja S&P podniosła rating Alior Banku z „BB” do „BB+”, a w sierpniu Eurorating utrzymał ocenę na poziomie „BB”, równocześnie podnosząc jej perspektywę do pozytywnej.

Na GPW notowanych jest pięć serii obligacji Alior Banku, w tym cztery podporządkowane z lat 2015-2017 i jedna niedawno uplasowana w tym roku emisja senioralnego długu nieuprzywilejowanego. Notowane na detalicznej części rynku podporządkowane papiery ALR0524 i ALR1025, które wyróżniają się niskimi nominałami (1 tys. zł), wyceniane są kolejno na 100,1 oraz 101,88 proc.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi