sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Fitch poprawił perspektywę ratingu mBanku, ale przyjrzy się ocenom jego długu

msd | 14 lipca 2023
Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating mBanku na poziomie BBB-, zmieniając przy tym jego perspektywę z negatywnej na stabilną. Oceny jego długu umieściła jednak na liście obserwacyjnej.

Według Fitch’a, za poprawą perspektyw długoterminowego ratingu mBanku stoi wyższa rentowność jego podstawowej działalności, co z kolei wzmacnia zdolność do absorpcji przyszłych kosztów ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych hipotek oraz obniża presję na pozycję kapitałową. 

Równolegle do poprawy perspektyw długoterminowej oceny mBanku agencja zdecydowała też o umieszczeniu ratingów jego senioralnego długu uprzywilejowanego (BBB) i nieuprzywilejowanego (BBB-) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Stać za tym miała niepewność, czy mBank da radę utworzyć – wymagany przez Fitch’a –  trwały bufor zobowiązań składających się z obligacji podporządkowanych i senioralnych nieuprzywilejowanych.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku. Są to jednak papiery o wysokich nominałach (100 tys. PLN i dwukrotnie 500 tys. PLN), co skutecznie ogranicza dostępność papierów tylko dla największych inwestorów. W efekcie płynność jest śladowa.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi