niedziela, 18 listopada 2018

Newsroom

Fitch Ratings potwierdził oceny banków

msd | 19 stycznia 2017
Agencja podtrzymała długoterminowy rating mBanku i mBanku Hipotecznego na poziomie BBB. Ocena Banku Millennium pozostała zaś na dotychczasowym poziomie BBB-.

BBB i BBB-, to odpowiednio ostatnia i przedostatnia ocena wśród ratingów inwestycyjnych. Wszystkie podtrzymane przez Fitch oceny mają perspektywę stabilną.

Utrzymanie oceny mBanku i mBanku Hipotecznego odzwierciedla, zdaniem agencji, wysokie prawdopodobieństwo wsparcia obu banków przez głównego akcjonariusza – Commerzbank, którego Fitch ocenia na BBB+. W przypadku Banku Millennium utrzymanie oceny motywowane było przede wszystkim niewielkimi zmianami w profilu kredytowym banku od czasu ostatniego przeglądu.

Zarówno w przypadku mBanku, jak i Millennium agencja ratingowa przypomina o wysokiej ekspozycji na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Ostatecznie jednak Fitch stwierdza, że obie instytucje charakteryzują się umiarkowanym apetytem na ryzyko, stabilną jakością aktywów, stabilnymi źródłami finansowani, czy też solidnymi współczynnikami kapitałowymi.

Fitch oczekuje, że pozycja kapitałowa obu banków jest wystarczająco silna, aby sprostać wyższym wymogom kapitałowym, które niedawno zaproponował Komitet Stabilności Finansowej – podano w komunikacie agencji.

Fitch podtrzymał też viability rating (wewnętrzna ocena wiarygodności kredytowej, niezależna od czynników zewnętrznych) mBanku i Millennium na poziomie bbb-, wskazując jednocześnie, że dalsze pogorszenie w polskiej gospodarce mogłoby prowadzić do obniżenia tej oceny. W obu bankach viability rating narażony jest na spadek wartości złotego. Poprawa wewnętrznej oceny byłaby zaś możliwa, gdyby oba banki zredukowały zaangażowanie w hipoteki walutowe. W przypadku Millennium Fitch uznaje to jednak za mało prawdopodobne w krótkim terminie.

Na Catalyst notowane są zwykłe obligacje Banku Millennium oraz podporządkowane papiery mBanku. W obrocie znajdują się też listy zastawne mBanku Hipotecznego. Te ostatnie Fitch ocenia na A z perspektywą pozytywną, czyli o oczko wyżej od ratingu Polski i trzy oczka powyżej oceny samego mBanku Hipotecznego. 

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje