wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Fitch usunął ratingi mBanku z listy obserwacyjnej

msd | 26 sierpnia 2022
Agencja potwierdziła długoterminową ocenę mBanku na poziomie BBB- i usunęła ją z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Długoterminowa ocena banku ma ocenę negatywną. Z kolei dłuoterminowa ocena w skali krajowej została obniżona z A+(pol) do A(pol). 

„Usunięcie ratingów z listy RWN odzwierciedla opinię Fitch, że wpływ obniżonej oceny środowiska operacyjnego dla Polski wraz z presją wynikającą z ekspozycji banku na walutowe kredyty hipoteczne nie są na tyle silne, by przesądzać o obniżeniu ratingów banku” – podano w komunikacie mBanku.

Jak wyjaśniono, negatywną perspektywę długoterminowej oceny nadal uzasadnia jednak znaczące ryzyko pogorszenia profilu kredytowego banku, co może wynikać z wysokiego napływu spraw frankowych i ryzyka dalszej ingerencji organów państwowych w sektor bankowy. Ponadto, zwrócono też uwagę na ryzyko głębszego spowolnienia gospodarczego, a tym samym presję na rentowność i pozycję kapitałową mBanku.

Wraz z długoterminową oceną emitenta (IDR) z listy obserwacyjnej usunięty też został rating indywidualny (viability rating), który Fitch potwierdził na poziomie bbb-. 

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanego długu mBanku z nominałami sięgającymi 100 lub 500 tys. zł. Najniżej z nich wyceniana jest seria MBK1028 (94,5 proc. w ostatniej transakcji i 95,22 proc. w aktualnych kwotowaniach sprzedającego), którą teoretycznie bank mógłby przedterminowo spłacić w październiku 2023 r.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi