niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Fundusze kontynuują odrabianie strat

ben | 03 lipca 2020
Najlepsze fundusze polskich obligacji korporacyjnych w trzy miesiące zarobiły już blisko 6 proc.

Mowa o tych funduszach, które w marcu zanotowały największe straty i jednocześnie największy odpływ kapitału, czyli Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Santander Obligacji Korporacyjnych. W drugim kwartale ich stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 5,7 proc. i 5,5 proc. Do odrobienia strat wciąż jednak sporo im brakuje, a ich wyniki liczone od początku roku należą to najsłabszych spośród funduszy zaliczanych do tej samej kategorii (odpowiednio -2,9 proc. i -2,8 proc.).

W samym czerwcu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,47 proc., zaś w drugim kwartale było to 1,89 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 czerwca 2020 roku

Średnia roczna stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 czerwca 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje