poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Fundusze: małymi kroczkami, ale cały czas do przodu

ben | 05 kwietnia 2017
W zeszłym miesiącu fundusze polskich obligacji korporacyjnych średnio zarobiły 0,3 proc., a przez ostatni rok już blisko 3,1 proc.

Marcowy spadek rentowności polskich papierów skarbowych sprawił, że ubiegły miesiąc tym razem okazał się bardziej zyskowny dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy, które całość lub przynajmniej większą część aktywów inwestują w tę właśnie klasę aktywów. Ich średnia stopa zwrotu wyniosła 0,8 proc. Na tym tle fundusze polskich obligacji korporacyjnych wypadają gorzej, bo zanotowały raptem 0,32 proc. średniego zysku, choć należy zauważyć, że jak na ten rodzaj funduszy też jest to całkiem przyzwoita stopa zwrotu. Miesięczne zyski wahały się od 0,92 proc. (Eques Obligacji) do 0,1 proc. (Allianz Obligacji Plus). Tylko AXA Obligacji Korporacyjnych zakończył miesiąc poniżej kreski, ale tylko symbolicznie (-0,02 proc.).

Oczywiście horyzont inwestycyjny, jaki przynajmniej w teorii powinien cechować inwestorów lokujących kapitał w funduszach obligacji, jest raczej dłuższy od miesiąca, więc bardziej zasadnym jest porównywanie stóp zwrotu w dłuższym terminie. A tu przewagę zyskują fundusze papierów dłużnych firm. Najjaskrawsza różnica widoczna jest w wynikach za ostatnie 12 miesięcy. Podczas gdy fundusze obligacji korporacyjnych notują średnią na poziomie 3,06 proc., fundusze skarbowe dołują o -0,1 proc. Ostatnie trzy lata to także przewaga tych pierwszych, choć już nie tak spektakularna – 8,69 proc. do 7,44 proc.). Im dłuższe okresy porównawcze, tym bardziej obydwie grupy zbliżają się do siebie. Pod względem pięcioletniej średniej stopy zwrotu lepsze są fundusze obligacji skarbowych (20,87 proc.), ale korporacyjne wiele nie odstają (20,2 proc.).

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 marca 2017 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje