sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Fundusze obligacji firm straciły 12 proc. aktywów w miesiąc

Emil Szweda | 19 kwietnia 2022
Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych stopniały w miesiąc o 1,6 mld zł do 11,8 mld zł. To najniższy poziom od czerwca 2020 roku.

W ujęciu procentowym najmocniej decyzje klientów dotknęły Ipopema Obligacji Korporacyjnych, który stracił 30,5 proc. aktywów. Ponad 20 proc. aktywów straciły też znacznie od niego większe fundusze Generali, a powyżej 12 proc. obydwa – również wielkie jak na skalę tej części rynku – fundusze Santandera. Dwucyfrowy odpływ zanotował też jeden z funduszy Avivy oraz BNP Paribas Lokata Kapitału.

W przypadku Ipopemy, zaważyć mogło przeważenie obligacji skarbowych w portfelu, co przełożyło się na słabe wyniki. W marcu fundusz stracił 1,2 proc., a w ciągu dwunastu miesięcy 4,4 proc. Wśród otwartych funduszy obligacji firm gorsze wyniki mają tylko fundusze Novo i Opery (poza konkurencją) oraz Rockbridge. Z tego samego zresztą powodu – zbyt dużego udziału obligacji skarbowych w aktywach.

Jednak Ipopema jest funduszem małym i o 30-proc. spadku aktywów decydowała kwota 18,8 mln zł, co teoretycznie mogło zależeć od decyzji jednego inwestora.

Rynek obligacji korporacyjnych szczególnie może odczuć odpływ aktywów z funduszy Generali, które tylko w marcu straciły 431 mln zł aktywów. Za funduszami ciągnie się fama narażonych na utratę rosyjskich aktywów, choć w istocie fundusze Generali mogą uchodzić za jedne z lepiej przygotowanych do obecnej sytuacji (wysoki udział obligacji indeksowanych do WIBOR oraz papierów z ratingiem inwestycyjnym).

Kwotowo największe wrażenie robi jednak odpływ z funduszy Santandera, które łącznie straciły 550 mln zł. To już wygląda na strategiczną decyzję uczestników funduszy, których wyniki (strata 3,7-3,9 proc. w czasie 12 miesięcy) zależne są w dużym stopniu od zachowania rynków zagranicznych.

Mocne odpływy zanotowały także Noble Fund Private Debt (spadek aktywów o 209 mln zł), BNP Paribas (183 mln zł) i Quercus (128 mln zł), a więc w zasadzie wszystkie największe fundusze.

Mniejsze fundusze – poza Ipopemą – trzymają się znacznie lepiej, w szczególności fundusze zamknięte – Rentier, Benefit 3 i Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ. Dwa pierwsze zdołały w marcu powiększyć aktywa, MS OK stracił, ale tylko 0,2 proc.

Odpływy aktywów z największych funduszy mogą świadczyć o podjęciu strategicznych decyzji przez kluczowych inwestorów i wróżą rynkowe przesilenie, choć trudno liczyć na trwałą zmianę trendu na rynku obligacji skarbowych. Paradoksalnie, to właśnie on dostarcza teraz największych zmartwień zarządzających funduszami, bo obligacje korporacyjne trzymają się bardzo dobrze, a dzięki rosnącemu w ślad za WIBOR oprocentowaniu, staną się wkrótce przyczyną poprawy stóp zwrotu. Ponieważ mniejsze fundusze mają portfele najmocniej skoncentrowane na obligacjach firm, ich stopy zwrotu są wyższe, a klienci nie mają powodów do podejmowania radykalnych decyzji. Fundusze zamknięte, które w ogóle nie inwestują w dług skarbowy, nie tracą też zaufania inwestorów.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2022

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_marzec 2022

Więcej wiadomości kategorii Fundusze