poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

III konferencja na temat „SRWN/REIT – w praktyce”

materiał prasowy organizatora | 30 sierpnia 2017
Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu, odbędzie się 19 września 2017 roku w Warszawie.

Zbliżająca się konferencja jest kolejną, ważną inicjatywą, związaną z propagowaniem tematu funduszy SRWN w gronie najważniejszych przedstawicieli komercyjnego oraz mieszkaniowego rynku nieruchomości. Mając na uwadze zaawansowanie prac prowadzonych nad Ustawą o Spółkach Rynku Wynajmu Nieruchomości przez Ministerstwo Finansów, wydarzenie to może przyczynić się w sposób znaczący do rozwoju idei SRWN oraz zrozumienia jej mechanizmów i założeń.

Misją oraz podstawowym zadaniem Stowarzyszenia REIT Polska jest inicjowanie i wspieranie – przy wykorzystaniu zgromadzonej wiedzy i doświadczenia – wszelkich działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji. Stowarzyszenie jest także aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce należy do liczących się i atrakcyjnych rynków europejskich. Przez ostatnie 25 lat rozwijał się dynamicznie z minimalnym udziałem polskich inwestorów. W zgodnej opinii założycieli Stowarzyszenia, aktualny stan może ulec znaczącej poprawie poprzez wprowadzenie systemowych i sprawdzonych rozwiązań, z niewątpliwą korzyścią dla polskich inwestorów i polskiej gospodarki.

Do udziału w Panelach Dyskusyjnych oraz Wystąpieniach na Konferencji zaproszono praktyków zarówno z polskiego jak i zagranicznych rynków, aktywnie uczestniczących w pracach nad ustawą o półkach Rynku Wynajmu Nieruchomości. Są to reprezentanci szerokiego spektrum aktywnych uczestników rynku nieruchomości – od doradców, przez inwestorów i fundusze, po ekspertów rynku kapitałowego oraz oczywiście przedstawiciele Ministerstw, Narodowego Banku Polskiego i innych instytucji administracji. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich animatorów rynku nieruchomości zainteresowanych jego rozwojem.

Serwis Obligacje.pl jest partnerem medialnym wydarzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na www.powermeetings.eu

Więcej wiadomości kategorii REIT

Emisje