środa, 27 października 2021

Newsroom

III konferencja na temat „SRWN/REIT – w praktyce”

materiał prasowy organizatora | 30 sierpnia 2017
Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu, odbędzie się 19 września 2017 roku w Warszawie.

Zbliżająca się konferencja jest kolejną, ważną inicjatywą, związaną z propagowaniem tematu funduszy SRWN w gronie najważniejszych przedstawicieli komercyjnego oraz mieszkaniowego rynku nieruchomości. Mając na uwadze zaawansowanie prac prowadzonych nad Ustawą o Spółkach Rynku Wynajmu Nieruchomości przez Ministerstwo Finansów, wydarzenie to może przyczynić się w sposób znaczący do rozwoju idei SRWN oraz zrozumienia jej mechanizmów i założeń.

Misją oraz podstawowym zadaniem Stowarzyszenia REIT Polska jest inicjowanie i wspieranie – przy wykorzystaniu zgromadzonej wiedzy i doświadczenia – wszelkich działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji. Stowarzyszenie jest także aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce należy do liczących się i atrakcyjnych rynków europejskich. Przez ostatnie 25 lat rozwijał się dynamicznie z minimalnym udziałem polskich inwestorów. W zgodnej opinii założycieli Stowarzyszenia, aktualny stan może ulec znaczącej poprawie poprzez wprowadzenie systemowych i sprawdzonych rozwiązań, z niewątpliwą korzyścią dla polskich inwestorów i polskiej gospodarki.

Do udziału w Panelach Dyskusyjnych oraz Wystąpieniach na Konferencji zaproszono praktyków zarówno z polskiego jak i zagranicznych rynków, aktywnie uczestniczących w pracach nad ustawą o półkach Rynku Wynajmu Nieruchomości. Są to reprezentanci szerokiego spektrum aktywnych uczestników rynku nieruchomości – od doradców, przez inwestorów i fundusze, po ekspertów rynku kapitałowego oraz oczywiście przedstawiciele Ministerstw, Narodowego Banku Polskiego i innych instytucji administracji. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich animatorów rynku nieruchomości zainteresowanych jego rozwojem.

Serwis Obligacje.pl jest partnerem medialnym wydarzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na www.powermeetings.eu

Więcej wiadomości kategorii REIT