czwartek, 21 września 2017

Newsroom

Ile kosztuje czas?

Darek Frańczak* | 30 grudnia 2016
Skarbowe obligacje o zmiennym kuponie serii WZ są dobrym benchmarkiem dla obligacji korporacyjnych w określeniu kosztu czasu.

Polski rynek obligacji korporacyjnych istotnie różni się od globalnych benchmarków, bowiem bazuje na oprocentowaniu zmiennym. Podobnie rzecz się ma z obligacjami skarbowymi serii WZ, których kupon zależy od stawki międzybankowej WIBOR. Daje to punkt odniesienia do oceny wartość obligacji korporacyjnych, zwłaszcza tych wyemitowanych przez podmioty o wysokiej jak na polskie warunki wiarygodności kredytowej (mały wpływ ryzyka kredytowego emitenta).

Jest kilka sposobów oceny atrakcyjności obligacji o zmiennym kuponie. Większość z nich sprowadza się do określenia poziomu marży, adekwatnego do bieżących notowań obligacji. Zaawansowane modele bazują jednak na krzywej rentowności, która jest wysoce uznaniowa i dostępna w oparciu o limitowany rynek międzybankowy.

Prostą i intuicyjną, a przy tym bazującą jedynie na notowaniach obligacji i terminie do wykupu jest miara zwana z angielskiego „spread for life”. Daje ona wystarczające przybliżenie dla nowej marży. Ideą tej miary jest korekta nominalnej marży o dyskonto/premię w ujęciu rocznym, którą dodatkowo należy odnieść do bieżącej ceny obligacji.

Tak określony spread dla obligacji serii WZ jest dobrym wyznacznikiem dla kosztu czasu i ryzyka polskiej waluty. Jest to również bardzo dobry benchmark przy ocenie atrakcyjności poszczególnych emisji. Ów spread dostosowany do daty zapadalności w połączeniu z marżą kredytową oraz premią za brak płynności powinien być podstawą kalkulacji kuponu dla obligacji korporacyjnych.

Spread for life

 

* Autor jest pasjonatem rynków kapitałowych z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży finansowej.

Więcej wiadomości kategorii Poradniki

 • Ile naprawdę można zarobić na obligacjach firm?

  18 września 2017
  Średnie oprocentowanie obligacji oferowanych detalicznym inwestorom na podstawie prospektów emisyjnych (emisje publiczne) wyniosło 5,71 proc. w okresie ostatnich 12 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Filozofia konsekwentnego inwestowania popłaca

  31 lipca 2017
  Inwestorom niejednokrotnie reklamowane są strategie czy produkty inwestycyjne, które w przeszłości wygenerowały spory zysk. Problem jednak w tym, że historyczne wyniki nie gwarantują, że w przyszłości one ponownie będą miały miejsce. Natomiast generowanie mniej spektakularnych, ale systematycznych zysków pozwala osiągnąć atrakcyjne wyniki w długim horyzoncie czasowym.
  czytaj więcej
 • Czego nowi inwestorzy mogą spodziewać się na Catalyst

  29 listopada 2016
  Ten artykuł pomoże nowym inwestorom odnaleźć się w gąszczu emisji, poznać najaktywniejsze branże i dowiedzieć się jakiego oprocentowania można się spodziewać.
  czytaj więcej
 • Podstawowe parametry obligacji

  23 listopada 2016
  Racjonalne inwestowanie w obligacje wymaga poznania wskaźników opisujących ich cechy. Dzięki nim można oszacować rentowność i ryzyko inwestycji.
  czytaj więcej

Emisje