sobota, 22 lipca 2017

Newsroom

Ile kosztuje czas?

Darek Frańczak* | 30 grudnia 2016
Skarbowe obligacje o zmiennym kuponie serii WZ są dobrym benchmarkiem dla obligacji korporacyjnych w określeniu kosztu czasu.

Polski rynek obligacji korporacyjnych istotnie różni się od globalnych benchmarków, bowiem bazuje na oprocentowaniu zmiennym. Podobnie rzecz się ma z obligacjami skarbowymi serii WZ, których kupon zależy od stawki międzybankowej WIBOR. Daje to punkt odniesienia do oceny wartość obligacji korporacyjnych, zwłaszcza tych wyemitowanych przez podmioty o wysokiej jak na polskie warunki wiarygodności kredytowej (mały wpływ ryzyka kredytowego emitenta).

Jest kilka sposobów oceny atrakcyjności obligacji o zmiennym kuponie. Większość z nich sprowadza się do określenia poziomu marży, adekwatnego do bieżących notowań obligacji. Zaawansowane modele bazują jednak na krzywej rentowności, która jest wysoce uznaniowa i dostępna w oparciu o limitowany rynek międzybankowy.

Prostą i intuicyjną, a przy tym bazującą jedynie na notowaniach obligacji i terminie do wykupu jest miara zwana z angielskiego „spread for life”. Daje ona wystarczające przybliżenie dla nowej marży. Ideą tej miary jest korekta nominalnej marży o dyskonto/premię w ujęciu rocznym, którą dodatkowo należy odnieść do bieżącej ceny obligacji.

Tak określony spread dla obligacji serii WZ jest dobrym wyznacznikiem dla kosztu czasu i ryzyka polskiej waluty. Jest to również bardzo dobry benchmark przy ocenie atrakcyjności poszczególnych emisji. Ów spread dostosowany do daty zapadalności w połączeniu z marżą kredytową oraz premią za brak płynności powinien być podstawą kalkulacji kuponu dla obligacji korporacyjnych.

Spread for life

 

* Autor jest pasjonatem rynków kapitałowych z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży finansowej.

Więcej wiadomości kategorii Poradniki

 • Obligacje korporacyjne biją spółki dywidendowe

  21 maja 2017
  Część inwestorów kupuje akcje spółek giełdowych, ponieważ spółki te w przeszłości wypłacały dywidendę i deklarują, że będą to robiły w przyszłości. Niektóre z nich z czasem przestają jednak wypłacać dywidendę, co z reguły wiąże się ze sporym spadkiem cen akcji. Czy zamiast inwestować w akcje spółek dywidendowych nie lepiej jest inwestować w obligacje korporacyjne, które regularnie wypłacają kupon?
  czytaj więcej
 • Dlaczego zyskowność spółek nie jest najważniejsza z punktu widzenia obligatariuszy?

  27 marca 2017
  Cel inwestowania w obligacje korporacyjne jest oczywisty. Inwestorzy chcą zarabiać pieniądze. Na obligacjach można zarabiać zarówno dzięki wzrostowi ceny, jak i odsetkom. Skupmy się na strategii zakupu obligacji po cenie nominalnej na rynku pierwotnym i trzymaniu papierów aż do wykupu. W takim przypadku zmienność cen w czasie życia obligacji nie ma dla inwestora najmniejszego znaczenia.
  czytaj więcej
 • Czego nowi inwestorzy mogą spodziewać się na Catalyst

  29 listopada 2016
  Ten artykuł pomoże nowym inwestorom odnaleźć się w gąszczu emisji, poznać najaktywniejsze branże i dowiedzieć się jakiego oprocentowania można się spodziewać.
  czytaj więcej
 • Podstawowe parametry obligacji

  23 listopada 2016
  Racjonalne inwestowanie w obligacje wymaga poznania wskaźników opisujących ich cechy. Dzięki nim można oszacować rentowność i ryzyko inwestycji.
  czytaj więcej

Emisje