piątek, 07 sierpnia 2020

Newsroom

INC Rating ocenił trzy miasta

msd | 04 stycznia 2017
Agencja nadała rating A dla Kwidzyna i Wejherowa. Gdynię oceniła zaś o stopień niżej, na A-.

Wszystkie nadane ratingi mają perspektywę stabilną. Ich przegląd zaplanowano w tym roku jeszcze na 7 kwietnia, 9 czerwca i 8 września.

Polityka  zadłużania  jest  realizowana  przez  jednostki  w  sposób  bezpieczny  i  gwarantujący  ich prawidłową  obsługę  oraz terminową  spłatę  w  następnych  okresach.  Planowane  zobowiązania  w kolejnych  okresach  nie  powinny  znacząco wpłynąć  na  ich  zdolność  do  regulowania długoterminowych zobowiązań – napisano w komunikacie prasowym INC Rating.

Każde z trzech ocenionych miast jest emitentem obligacji, żadne z nich nie wprowadziło jednak papierów do obrotu na Catalyst. Najpewniej obligacje pozostały na książce banku, tak jak w większości papierów komunalnych (ponad 89 proc. według NBP).

INC Rating to polska agencja wyspecjalizowana w ratingach jednostek samorządu terytorialnego. Od października 2015 r. zarejestrowana jest przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje