środa, 11 grudnia 2019

Newsroom

Inwestorzy wciąż wypłacają pieniądze z funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych

msd | 08 czerwca 2018
Aktywa funduszu kurczą się w ponadprzeciętnie szybkim tempie, jak na rodzaj instrumentów, w które on inwestuje. W kwietniu jego aktywa spadły o 19,3 proc. m/m, zaś maj przyniósł kolejny spadek, tym razem o 11 proc. m/m do 18,4 mln zł.

Od początku roku aktywa BPS Obligacji Korporacyjnych spadły o 36,9 proc. i na koniec maja były o 51 proc. niższe niż przed rokiem. Niemniej, najbardziej gwałtowny spadek odnotowano właśnie w kwietniu i maju, co wiązać można między innymi z obecnością obligacji GetBacku w portfelu funduszu.

W kwietniu BPS OK stracił w ciągu miesiąca 0,8 proc., zaś w maju dołożył do tego kolejne 0,7 proc. straty. Tym samym na koniec maja jego stopa zwrotu od początku roku wynosiła minus 1,1 proc. W rocznej i trzyletniej perspektywie wciąż była ona na skromnym plusie (odpowiednio 0,5 oraz 6,5 proc.).

Co do zasady, gwałtowny odpływ aktywów z funduszu obligacji korporacyjnych, które nie należą przecież do szczególnie płynnych papierów, może być dla zarządzającego dużym kłopotem. Presja umorzeń od klientów, to nic innego jak konieczność wyprzedaży aktywów. W pierwszej kolejności tych najbardziej płynnych, co z kolei oznacza, że w portfelu rosnąć może udział trudniej zbywalnych papierów. Na przykład w przypadku BPS OK rolę tę pełni ponadprzeciętna reprezentacja podporządkowanych obligacji banków spółdzielczych. Według ostatniego sprawozdania (grudzień 2017 r.) fundusz miał w nich około 8 proc. aktywów (ok. 2,3 mln zł), a obecnie udział ten – to spekulacje – może być wyraźnie wyższy.

Na 18,4 mln zł aktywów BPS OK z końca maja obligacje korporacyjne stanowiły 11,3 mln zł (wobec 12,4 mln zł w kwietniu), w papierach skarbowych miał on 6 mln zł (5,7 mln zł), zaś na bankowych lokatach 1,1 mln zł (poprzednio 2,6 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje