piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Irlandzki bank centralny zatwierdził prospekt dla programu EMTN Santandera

msd | 13 maja 2020
Na bazie zatwierdzonego dokumentu Santander Bank Polska będzie mógł prowadzić emisje średnioterminowych euroobligacji do łącznej wartości 5 mld euro.

Zatwierdzony przez Bank Centralny Irlandii prospekt podstawowy dotyczy programu emisji euroobligacji Santandera ustanowionego jeszcze w maju 2018 r. 

Równocześnie bank poinformował, że program emisji euroobligacji Santandera otrzymał długoterminowy rating BBB+ od agencji Fitch. Ocenę krótkoterminową ustalono na poziomie F2.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Santandera o wartości 1 mld zł oraz zwykłe (niepodporządkowane) papiery o wartości 500 mln euro. Płynność pierwszych jest bardzo niska, drugich – zerowa. Nominał papierów to odpowiednio 500 tys. zł i 100 tys. euro.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje