czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Kolejne gminy z ratingami

msd | 08 lutego 2017
Grodzisk Mazowiecki i Kluczbork zostały ocenione odpowiednio na A i BBB- przez wyspecjalizowaną w jednostkach samorządu terytorialnego agencję INC Rating.

Obie nadane oceny mają perspektywę stabilną. BBB- dla Kluczborka znajduje się jednak o cztery oczka niżej od A przyznanego Grodziskowi Mazowieckiemu i jest ostatnią oceną na skali ratingów inwestycyjnych (poniżej BBB- znajduje się poziom spekulacyjny).

W przypadku Grodziska Mazowieckiego INC zwraca uwagę na dobre wyniki operacyjne, stosunkowo wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą płynność oraz malejące zadłużenie. W przypadku Kluczborka, co odzwierciedla niższa ocena, kwestie te wypadają nieco gorzej, choć wciąż na tyle dobrze by obecna polityka zadłużenia była „realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący terminową spłatę w następnych okresach”. INC podkreśla też, że planowane prze Kluczbork zobowiązania „nie powinny znacząco wpłynąć na zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań”.

Według agencji średni okres spłaty zadłużenia, gdyby trafiła na to cała nadwyżka i wolne środki, wyniósł trzy lata w przypadku Grodziska Mazowieckiego. Natomiast dla Kluczborka okres ten byłby ponad czterokrotnie dłuższy.

Co interesujące, nadane ratingi niezupełnie odzwierciedlają koszt zadłużenia gmin. Przeciętny koszt długu Grodziska Mazowieckiego i Kluczborka, to odpowiednio 3,97 proc. oraz 3,89 proc.

Oba ratingi zostały zamówione przez gminy. Żadna z nich nie jest emitentem obligacji, które trafiłyby na Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje