sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Kolejny miesiąc funduszy pod kreską

Emil Szweda | 07 kwietnia 2022
Mimo wzrostu stawek WIBOR o ponad 4,5 pkt proc. przez ostatnich sześć miesięcy, fundusze obligacji korporacyjnych wciąż pokazują słabe wyniki, choć lepsze niż konkurencyjnych kategorii.

Średnia stopa zwrotu zanotowana w marcu przez fundusze obligacji korporacyjnych wyniosła minus 1 proc., a w skali 12 miesięcy strata przekroczyła 2,8 proc. W skali roku tylko sześć (na 25) funduszy wciąż jest na plusie, w tym trzy publiczne fundusze zamknięte, fundusz Allianza, Agio i BPS, choć ten ostatni znajduje się w likwidacji.

Nie ma przypadku w tym, że najlepsze dziś fundusze skoncentrowały portfele rzeczywiście na obligacjach korporacyjnych i krajowych. Konkurencja, która w przeszłości dobierała do portfeli papiery skarbowe notuje znacznie gorsze wyniki właśnie za sprawą przeceny obligacji skarbowych lub gwarantowanych przez skarb państwa, w szczególności chodzi o papiery o stałym oprocentowaniu i długim terminie wykupu.

Jak wynika z naszych obliczeń (szczegóły w poniedziałkowym wydaniu „Parkietu” i w przedruku na Obligacje.pl w piątek, 15 kwietnia, wzrost stawek WIBOR wypchnie stopy zwrotu funduszy obligacji mocno w górę w terminie 12-18 miesięcy. Aby do tego doszło, obligacje z portfeli fundusz muszą wejść w nowe okresy odsetkowe, a odsetki muszą zostać naliczone i wypłacone. Ostrożne szacunki wskazują, że fundusze o najwyższym udziale papierów opartych o WIBOR mogą wykazać 8-9 proc. stopy zwrotu, a w korzystnym scenariuszu okresowo stopy zwrotu mogą być nawet dwufyfrowe. Szczególnie skorzystają fundusze Allianz, Quercus i Generali oraz fundusze zamknięte, przy czym wyniki Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ zależy w mniejszym stopniu od ryzyka stopy procentowej i ryzyka emitenta niż jego konkurentów – Benefit 3 i Rentier.


Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 marca 2022 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze