poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

Kolejny miesiąc z lekkim wzrostem aktywów funduszy

ben | 17 sierpnia 2020
Na koniec lipca, po wzroście o ponad 218 mln zł (1,88 proc.), wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 11,83 mld zł.

Lipcowe saldo wpłat i umorzeń, uwzględniając osiągniętą w tym miesiącu przez fundusze korporacyjnego długu średnią stopę zwrotu w wysokości 0,42 proc., można więc szacować na ok. 170 mln zł, czyli podobnie jak miesiąc wcześniej.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_lipiec 2020

O ile w poprzednich miesiącach największe przyrosty WAN w zasadzie wyłącznie regularnie notowały fundusze Santander TFI (Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych), tak w lipcu liderem pod tym względem był Generali Profit Plus. Jego aktywa powiększyły się w lipcu o niemal 84 mln zł, czyli o 12 proc., osiągając wartość 786,59 mln zł. Spory wzrost WAN, o 10,2 proc. (79,07 mln zł), zanotował także Quercus Ochrony Kapitału.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_lipiec 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje