poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Logzact chce wypuścić nowe obligacje

msd | 16 marca 2017
Notowany na NewConnect dostawca rozwiązań logistycznych chce pozyskać 2,5 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii B.

Emisja dwuletnich obligacji dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy zdecydują się objąć dług o wartości co najmniej 0,5 mln zł. Logzact nie podaje natomiast bliższych warunków oferty.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie rozwoju działalności emitenta, w tym w szczególności na realizację kolejnych projektów z zakresu automatyzacji logistyki magazynowej oraz logistyki szpitalnej – podano w komunikacie.

Ubiegły rok Logzact zakończył z 1,8 mln zł straty ze sprzedaży przy 15,3 mln zł przychodów. Dodatni wynik operacyjny i netto (odpowiednio 0,2 i 0,1 mln zł) pochodził zaś z pozostałych przychodów operacyjnych. Spółka miała w tym czasie 2,5 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych.

Na koniec grudnia spółka posiadała 11,1 mln zł zobowiązań i rezerw wobec 13,9 mln zł aktywów, wskaźnik ogólnego zadłużenia sięgał więc 0,8x. Natomiast przy 10,2 mln zł krótkoterminowych zobowiązań płynność bieżąca znajdowała się na poziomie 0,99x.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje