czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 11 stycznia 2021
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2020 r.

Po kilku kwartałach niskiej sprzedaży, III kw. 2020 r. Grupa Lokum Deweloper może zaliczyć do udanych. Kontraktacja istotnie wzrosła i sięgnęła 206 lokali, narastająco od początku roku wynik sięgnął 294 jednostki (+25,1 proc. r/r). Warto dodać, że takie poziomy sprzedaży w ujęciu kwartalnym ostatni raz widziane były w przypadku dewelopera w 2018 roku. Spółka sygnalizowała również, że sprzedaż była mocna także w październiku, a w listopadzie 2020 r., a więc w miesiącu, w którym średnia dzienna zachorowań na COVID-19 notowała rekordowe wartości, wpływ drugiej fali epidemii wystąpił, lecz można go opisać raczej jako schłodzenie nastrojów, o mniejszym wpływie w porównaniu do sytuacji z wiosny.

Grupie bez wątpienia pomaga znacznie wzbogacona w ostatnich kwartałach oferta. Wg. stanu na koniec września 2020 r. oferta dewelopera wynosiła 1107 lokali wobec 1030 kwartał wcześniej (+7,5 proc. kw./kw.) i wobec 261 lokali rok wcześniej. Przypominamy, że skromna oferta była głównym powodem słabej kontraktacji w 2019 roku, a mała liczba lokali w ofercie to efekt problemów z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z którymi borykała się Grupa w poprzednich okresach. Na chwilę obecną podtrzymujemy naszą opinię wyrażoną w poprzednim raporcie, że problem niskiej oferty został rozwiązany, a deweloper powoli wraca na właściwe tory, dążąc do skali działania z lat 2017-2018.

Pod kątem przekazań, deweloper w III kw. 2020 r. uwzględnił w rachunku wyników 44 lokale, narastająco I-III kw. 2020 r. liczba ta wyniosła 311 szt.. Zgodnie z wypowiedziami Zarządu Grupy, w całym 2020 roku liczba przekazań powinna sięgnąć ok. 400 jednostek. Znacznie lepszy pod tym kątem rysuje się rok 2021, w którym potencjał przekazań wynosi ok. 750 lokali. Dobra sprzedaż mieszkań w minionym kwartale w inwestycjach przewidzianych do przekazania w 2021 roku jest w tym względzie budująca.

We wrześniu do oferty wprowadzony został I etap inwestycji Lokum Verde przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu, który obejmuje 107 lokali.

W IV kw. 2020 r. Grupa kontynuowała działania nastawione na poprawę kwestii płynnościowych, które były obserwowane w poprzednich kwartałach. Głównym aspektem była emisja 3-letnich obligacji serii G o wartości 35 mln zł. Wyemitowany dług oprocentowany jest wg. stawki WIBOR 6M + 4,5 pkt proc. marży. Termin zapadalności ustalono na dzień 23 października 2023. Dodatkowo, deweloper w dniu 29 października poinformował o zawarciu aneksu z inicjatywy sprzedającego do przedwstępnej umowy nabycia gruntu przy ul. Herbsta we Wrocławiu (Lokum la Vida). Przedmiotowy aneks wydłużył termin zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 30 czerwca 2021 wobec pierwotnego terminu przypadającego na 18 listopada 2020 roku. Cena nabycia gruntu nie uległa zmianie i wynosi 25 mln zł + VAT. Deweloper dopłacił 2 mln zł zadatku na przedmiotową nieruchomość, do kwoty 5 mln zł, które zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.

Warto zaznaczyć, że COVID-19 nie wpłynął negatywnie na prowadzone przez dewelopera budowy. Grupa w okresie pandemii nie odnotowała opóźnień w pracach budowlanych, do czego istotnie przyczyniło się pełnienie funkcji generalnego wykonawcy.

Pobierz cały raport (PDF, 363 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

 • Krytycznie niska płynność gotówkowa Lokum Deweloper - poprawiona

  07 września 2022
  Wskaźnik płynności gotówkowej spadł na koniec czerwca do 0,07. Mimo to przedstawiciele grupy zapewniają, że wykup obligacji nie jest zagrożony, a na koniec roku poziom gotówki w kasie znacząco się podniesie.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper ze stratą i wyższym zadłużeniem

  11 maja 2022
  Pomimo potrojenia przychodów i zrealizowania ponad 34-proc. marży brutto w I kwartale, wrocławski deweloper wykazał stratę netto. Z kolei jego dług netto po raz pierwszy przekroczył połowę kapitałów własnych, a płynność gotówkowa utrzymała się poniżej średnich poziomów z lat 2020-2021.
  czytaj więcej
 • Rynek mieszkaniowy czeka hamowanie

  11 maja 2022
  Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst po I kwartale 2022 roku – raport Domu Maklerskiego Navigator.
  czytaj więcej
 • Ponadprzeciętne zadłużenie Lokum Deweloper

  23 marca 2022
  Z powodu chwilowego spadku salda gotówki dług netto wrocławskiego dewelopera stanowił prawie połowę jego kapitałów własnych na koniec ubiegłego roku. Dalszy wzrost zadłużenia nie jest już planowany, o ile tylko – już obserwowany – spadek popytu na mieszkania nie wymusi wzrostu wykorzystania kredytów inwestycyjnych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy