wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ pozyskał niecałe 3 mln zł

msd | 04 listopada 2021
Z kolejnej publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych fundusz zebrał 2,98 mln zł od 15 inwestorów. Umorzenia jednak przeważyły.

W swojej siódmej publicznej prospektowej emisji Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ wyemitował 2.558 certyfikatów inwestycyjnych, każdy o wartości 1.164,56 zł za sztukę. Z trwającej między 7 a 28 października oferty fundusz zebrał zatem 2,98 mln zł od 15 inwestorów, a wszystkie tegoroczne emisje przyniosły mu w sumie 27,72 mln zł wpływów.

Dzień po zamknięciu zapisów w najnowszej emisji M/S OK FIZ musiał natomiast obsłużyć jedne z największych umorzeń w swojej kilkuletniej historii. Jak wynika z komunikatu bieżącego, 29 października fundusz wykupił certyfikaty warte 8,14 mln zł (w kwietniu ub.r. umorzenia sięgnęły 9,25 mln zł), które inwestorzy zgłaszali do wykupu na przełomie września i października. 

W ostatnim miesiącu M/S OK FIZ osiągnął 0,15 proc. straty (w skali 12 mies. jest 2,8 proc. na plusie), którą w datowanym na 26 października liście do inwestorów tłumaczył negatywnym wpływem podwyżki stóp procentowych na wycenę stałokuponowych papierów.

Według stanu na 22 października, tj. przed rozliczeniem nowej emisji i wykupem CI za 8,14 mln zł, fundusz miał 123,4 mln zł aktywów netto, w tym 72,6 proc. stanowiły korporacyjne papiery ze zmiennym kuponem. Stałokuponowy dług firm odpowiadał za 20,6 proc., a pozostałe 6,8 proc. miało przypadać na inne aktywa, w tym przede wszystkim gotówkę, wynika z listu do inwestorów.

„W naszej opinii obecne negatywne konsekwencje wpływu podwyżki stóp procentowych na wycenę funduszu są krótkotrwałe, a w średnim oraz długim terminie będą mieć pozytywny wpływ na jego wyniki” – podsumowano.

Aktualny prospekt daje M/S OK FIZ prawdo do przeprowadzenia jeszcze trzech publicznych emisji. Najbliższa z nich ruszy 5 listopada i potrwa do 29 listopada.

Na GPW certyfikaty funduszu kwotowane są na 1.153/1.170 zł (bid/ask), podczas gdy ostatnia oficjalna wycena to 1.162,8 zł. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje