czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

mBank chce utworzyć własne TFI

msd | 22 grudnia 2020
Bank zdecydował o utworzeniu własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Planuje zarejestrować spółkę mTFI i wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie działalności.

Nowa spółka będzie w 100 proc. kontrolowana przez mBank. W opinii banku, jej działalność może mieć w przyszłości istotny wpływ na wyniki grupy kapitałowej.

- Posiadanie własnego TFI pozwala na szybszą reakcję na potrzeby klientów. Szczególnie w obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Prowadząc własne towarzystwo funduszy będziemy też mogli lepiej dopasować ofertę do standardów ESG (E – środowisko, S – odpowiedzialność społeczna, G – ład korporacyjny), których wypełnianie jest dla nas kluczowe – powiedział Bartosz Pawłowski, chief investment officer bankowości prywatnej mBanku, cytowany w komunikacie prasowym.

W przeszłości mBank miał już własne TFI. Działając jeszcze pod nazwą BRE Bank był bowiem właścicielem Skarbca, którego w 2006 r. sprzedał funduszowi zarządzanemu przez Enterprise Investors. Ten ostatni w 2014 r. wprowadził spółkę na GPW, a w 2017 r. zakończył inwestycję.

Aktualnie mBank posiada w ofercie własne fundusze, ale w tzw. formule white label. I tak na przykład w przypadku funduszu obligacji korporacyjnych, którym zarządza, korzysta z licencji Rockbridge TFI.

Na koniec listopada w subfunduszu mBank Obligacji Korporacyjnych, który w obecnej formule działa od sierpnia 2019 r., zgromadzone było 164,5 mln zł aktywów. Od początku tego roku zarobił on 2,72 proc., co plasuje go w czołówce funduszy polskiego długu firm.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje