niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

mBank z wyższym ratingiem od S&P

msd | 29 marca 2017
Agencja podniosła długoterminową ocenę banku z BBB do BBB+. Perspektywa nadanego ratingu jest negatywna.

Decyzja S&P Global Ratings o podniesieniu oceny podyktowana była wzrostem ratingu Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku. Jego ocenę zmieniono bowiem z BBB+ na A-.

Równolegle do podniesienia oceny mBanku S&P podwyższył też do BBB+ rating euroobligacji emitowanych przez mFinance France, spółkę celową banku, która dwa tygodnie temu uplasowała sześcioletnie papiery na 200 mln CHF przy stałym kuponie ustalony na 1,005 proc.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanego długu mBanku, łącznie na 1,25 mld zł. Rynek wycenia je z 3,75 i 3,61 proc. rentowności przy terminach spłaty przypadających odpowiednio w 2023 i 2025 r. (bank ma też opcję wcześniejszej spłaty).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje