czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Merlin Group wypuścił obligacje na 5 mln zł

msd | 03 września 2018
Emisję w całości objął ATP Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych, czyli główny akcjonariusz spółki. Część emisji rozliczono poprzez potrącenie wierzytelności.

Gotówkowe wpływy z emisji imiennych papierów dłużnych serii F11 były znacznie niższe od uplasowanych 5 mln zł. Emisję częściowo rozliczono potrąceniem wierzytelności z udzielonej spółce w lipcu pożyczki na 2 mln zł.

Zwrot środków z obligacji nastąpić ma po dwóch latach. Wysokość oprocentowania długu nie została ujawniona. Sama pożyczka od ATP FIZ AN oprocentowana była na 8 proc. w skali roku.

Poprzednią emisję obligacji Merlin Group zamknął w czerwcu tego roku. Z prywatnej oferty na 6,2 mln zł spółka zebrała wówczas 5,9 mln zł, a na dług ten złożono trzy zapisy. Zresztą cześć wcześniejszych emisji też trafiała do nie więcej niż tylko kilku podmiotów. 

Merlin Group działa na rynku e-commerce, prowadzi między innymi sklep Merlin.pl. W I półroczu grupa miała 19,5 mln zł przychodów i 7,2 mln zł straty operacyjnej. Na koniec czerwca skonsolidowane zobowiązania Merlina sięgały 85,5 mln zł przy 29 mln zł kapitałów własnych. Przy 53,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań majątek obrotowy grupy wart był 12,1 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje