niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ zebrał niecałe 0,4 mln zł

msd | 21 grudnia 2021
W przedostatniej publicznej ofercie na podstawie aktualnego prospektu fundusz zebrał od inwestorów skromne 380 tys. zł.

Skrócona do ośmiu dni grudniowa subskrypcja nowych certyfikatów była dla M/S OK FIZ drugą z rzędu emisją o tak małej skali. Wcześniej w listopadzie fundusz zebrał też niskie 225 tys. zł.

Łącznie z dziewięciu przeprowadzonych dotychczas publicznych ofert M/S OK FIZ pozyskał od inwestorów 28,3 mln zł. Aktualny prospekt pozwala funduszowi na przeprowadzenie już tylko jednej oferty, którą przewidziano na 6-28 stycznia. 

Według ostatniej wyceny, datowanej na 15 grudnia, M/S OK FIZ miał 118,8 mln zł aktywów netto, tj. 1168,18 zł na każdy certyfikat, co dawało 2,8 proc. stopy zwrotu od początku roku.

Więcej wiadomości kategorii Emisje