poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Mocny spadek aktywów funduszy korporacyjnych

Emil Szweda | 15 marca 2022
O ponad 657 mln zł, czyli o 4,7 proc. spadły w lutym aktywa funduszy zaliczanych do grona inwestujących w obligacje korporacyjne. Najszybciej aktywa gubiły fundusze zorientowane na papiery zagraniczne i skarbowe.

W czterech przypadkach spadek aktywów osiągnął dwucyfrowe rozmiary. Fundusze Ipopemy (-10,1 proc.), Rockbridge (-14,1 proc.), Santander OK (-11,7 proc.) i Santander Prestiż OK (-13,9 proc.) to przykłady funduszy o znaczącej ekspozycji na papiery skarbowe (dwa pierwsze z nich) i rynki zagraniczne.

Utrata aktywów z funduszy przekracza wysokość strat poniesionych w lutym, stąd wniosek, że to inwestorzy wycofywali środki z funduszy, tym razem, zanim doszło do wyprzedaży obligacji. I trzeba przyznać, że – przynajmniej w krótkim terminie – były to dobre decyzje, ponieważ początkowo globalne rynki obligacji zareagowały na wybuch wojny wzrostem (inwestorzy uciekający z rynków akcji szukali bezpiecznych przystani), a dopiero od marca rentowność obligacji skarbowych na rynkach bazowych, ale też i w Polsce zaczęła na powrót rosnąć.

Nie wszystkie fundusze traciły aktywa. Te rzeczywiście zorientowane na krajowy rynek papierów korporacyjnych pozyskiwały zainteresowanie inwestorów, ponieważ na tle innych form inwestowania znacząca odporność notowanych na Catalyst obligacji na rynkowe zawirowania mogły sprawić wrażenie bezpiecznej przystani. Duże znaczenie może mieć także rosnący szybko WIBOR, który oznacza wzrost oprocentowania obligacji w portfelach funduszy, a w konsekwencji może także wpłynąć na znaczącą poprawę stóp zwrotu. O 7 proc. wzrosły aktywa funduszu Allianza, o ponad 23 proc. jednego z funduszy Avivy (możliwe jednak, że chodziło o transfer między funduszami), o 2,4 proc. funduszu BNP, o 3,9 proc. funduszu mBanku i o 4,5 proc. Michael/Ström OK.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_luty 2022

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_luty 2022

Więcej wiadomości kategorii Fundusze