wtorek, 26 października 2021

Newsroom

Moody’s obniżył częśc ratingów Banku Pekao

msd | 08 stycznia 2021
Po przejęciu wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku agencja Moody’s potwierdziła oceny depozytów Banku Pekao, ale równocześnie ścięła mu ocenę indywidualną oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta.

Długoterminowa ocena depozytów Banku Pekao została utrzymana na poziomie A2 z perspektywą stabilną, natomiast krótkoterminowa ocena depozytów to nadal P-1. Moody’s obniżył jednak inne – nieco mniej znaczące – ratingi Banku Pekao. Jego ocena indywidualna oraz skorygowana ocena indywidualna spadły z baa1 do baa2. Z kolei długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta została obniżona z A1 do A2. 

Agencja Moody’s na niezmienionym poziomie pozostawiła natomiast bankowi krótkoterminową ocenę kontrahenta (P-1).

Aktualizacja ocen ratingowych Banku Pekao wynikała z transakcji, w ramach której przejął od wybrane aktywa i zobowiązania poddanego przymusowej restrukturyzacji Idea Banku. Wśród przejmowanego majątku (14,4 mld zł) znajdują się głównie pożyczki i inne należności netto (12,2 mld zł) oraz pozostałe aktywa, w tym głównie obligacje skarbowe (2,2 mld zł). Po stronie przejętych zobowiązań znajdują się zaś przede wszystkim depozyty klientów (z transakcji wykluczono m.in. roszczenia obligatariuszy GetBacku względem Idea Banku).

„Agencja ratingowa Moody’s stwierdziła, iż transakcja ma bardzo ograniczony wpływ na profil kredytowy Banku, a oczekiwania Moody’s co do fundamentów i wyników finansowych Banku są teraz lepiej odzwierciedlone w ocenie indywidualnej banku BCA na poziomie "baa2", czyli o jeden poziom niżej od dotychczasowej oceny” – podał Bank Pekao.

Według banku, stabilna perspektywa dla ocen ratingowych odzwierciedla oczekiwanie agencji, że transakcja przejęcia zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy wskaźnikach finansowych zbliżonych do dotychczasowych. 

Wcześniej agencja S&P informowała, że przejęcie Idea Banku powinno być neutralne dla profilu ryzyka i modelu biznesowego Banku Pekao. Komentarzowi nie towarzyszyły żadne zmiany ratingu banku (długoterminowa ocena Pekao w S&P to BBB+ z perspektywą stabilną).

Bank Pekao otrzyma od BFG 193 mln zł dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych aktywów i zobowiązań Idea Banku. 

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Banku Pekao. Najkrótsze i najbardziej płynne z nich papiery PEO1027 kwotowane są w piątek na 101,1/101,5 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi