sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Moody’s obniżył ratingi Banku Millennium o dwa stopnie

msd | 21 lipca 2022
Długoterminowy rating depozytowy banku spadł z Baa1 do Baa3, tj. najniższego poziomu wśród ocen inwestycyjnych. Do poziomu spekulacyjnego obniżono natomiast rating potencjalnych emisji z programu EMTN.

W związku ze spodziewanym przez Bank Millennium spadkiem współczynników kapitałowych poniżej wymogów regulacyjnych agencja Moody’s obcięła długo- i krótkoterminowe ratingi, dodatkowo umieszczając je na liście obserwacyjnej z możliwością dalszego obniżenia. Długoterminowa ocena kredytowa banku spadła więc z Baa1 do Baa3, a analogiczny rating krótkoterminowy został obniżony z Prime-2 do Prime-3, co także stanowi najniższy poziom na skali ocen inwestycyjnych. 

Z Baa3 do Ba2 spadła natomiast ocena dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, jakie Bank Millennium może emitować w ramach ustanowionego w tym roku programu EMTN o wartości do 3 mld euro.

Według zapowiedzi przedstawicieli banku, pierwotnie chciał on uplasować euroobligacje na 300-500 mln euro. 

W ostatnich dniach Bank Millennium poinformował, że z rządowe wakacje kredytowe kosztować go mogą do 1,8 mld zł, z czego około 75-90 proc. tej kwoty zostanie zaksięgowane w ciężar wyników III kwartału. Z powodu strat bank może naruszyć minimalny poziom współczynników kapitałowych wymaganych przez KNF (na koniec marca TCR i T1 banku wynosiły 16,0 i 12,9 proc. wobec wymaganych 13,5 i 10,8 proc.).

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium o łącznej wartości 1,5 mld zł. Krótsze papiery MIL1227 kwotowane są na 94,16/96,99 proc. wartości nominalnej (bid/ask), a w przypadku dłuższej serii MIL0129 jest to 92,0/94,99 proc. Nominał obu serii to jednak 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi