czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Moody’s podniósł rating mBanku

msd | 24 maja 2019
Agencja Moody’s podwyższyła długoterminową ocenę depozytów mBanku z Baa1 do A3. Jej perspektywę zmieniła zaś z pozytywnej do stabilnej.

Nowa ocena odpowiada A- w nomenklaturze stosowanej przez dwie inne duże agencje – Fitch i S&P.

Agencja ratingowa dokonała też i innych zmian. Ocenę indywidualną (Baseline Credit Assessment) podniosła z baa3 do ba1, zaś skorygowaną ocenę indywidualną (Adjusted BCA) zwiększyła z baa3 do baa2. Ponadto Moody’s podniósł także długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment) z poziomu A3(cr) do A2(cr).

Bez zmian, na poziomie Prime-2, pozostawiono natomiast krótkoterminową ocenę depozytów.

Agencja Moody’s zwróciła uwagę na poprawę jakości portfela kredytowego, tak na niższy w nim udział należności zagrożonych (4,4 proc. na koniec 2018 r.), jak i systematycznie malejący udział walutowych hipotek (18 proc.). Moody’s zauważa także nieco niższy współczynnik kapitału Tier 1 mBanku (17,47 proc.), choć wciąż znacznie powyżej oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem agencji sytuację kapitałową banku wciąż będzie wspierać wysoka zyskowność.

Wystawiane przez Moody’s ratingi dla mBanku oparte są o ogólnodostępne dane. Bank wypowiedział agencji umowę w marcu 2013 r.

Ze zleconych ratingów mBanku korzysta w dwóch innych agencjach – Fitch i S&P, które nadały mu długoterminową ocenę odpowiednio na poziomie BBB oraz BBB+.

Na warszawskiej GPW notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku. Najkrótsze z nich, czyli MBK0125, które rynek wycenia na 101,4 proc. nominału, bank będzie mógł przedterminowo wykupić w styczniu 2020 r. Dłuższymi seriami – MBK1028 i MBK1030 – do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje