sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Moody’s rozważy obniżenie ratingu mBanku

msd | 20 grudnia 2022
Agencja umieściła ratingi mBanku i mBanku Hipotecznego na liście obserwacyjnej w kierunku obniżenia. Równocześnie przedłużyła też przegląd wobec Banku Millennium, a także potwierdziła oceny siedmiu innych banków.

Długookresowy rating depozytów mBanku (A3) został umieszczony przez agencję Moody’s na liście obserwacyjnej ze wskazaniem do obniżenia. I dotyczy to też pozostałych ocen banku, za wyjątkiem tylko krótkoterminowego ratingu depozytów (P-2), który został potwierdzony. Swoje działanie agencja tłumaczy słabszą wypłacalnością mBanku po wysokich stratach z III kwartału i ryzykiem związanym z dalszą wysoką ekspozycją na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Podobne kroki Moody’s podjął także wobec mBanku Hipotecznego.

Równocześnie agencja poinformowała o potwierdzeniu ocen siedmiu innych kredytodawców: Banku Pekao, BNP Paribas Banku Polska, ING Banku Śląskiego wraz z ING Bankiem Hipotecznym, a także PKO Banku Polskiego, PKO Banku Hipotecznego i Santander Banku Polska. 

W przypadku Banku Millennium (Baa3) zdecydowano natomiast o przedłużeniu przeglądu nakierowanego na obniżenie ratingów. W ocenie agencji Moody’s, rośnie bowiem ryzyko dla odbudowy kapitałów banku.

Przy wszystkich podjętych działaniach miało dojść do uwzględnienia działań rządowych wobec sektora bankowego, a także pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego w Polsce, wynika z komunikatu agencji Moody’s.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi