czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Moody’s też nadał wstępny rating obligacjom BZ WBK

msd | 31 sierpnia 2018
Długoterminowy rating dla senioralnych obligacji niezabezpieczonych emitowanych w walucie obcej w ramach uchwalonego w maju programu EMTN ustalono na Baa1 z perspektywą pozytywną.

Całemu programowi Moody’s nadała wstępny rating (P)Baa1 dla emisji długu w walucie lokalnej, jak i obcej. Na tym samym poziomie wstępną ocenę wcześniej ustaliła agencja Fitch. W jej przypadku rating ten określany jest jednak jako BBB+.

W maju BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji o wartości 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

Na Catalyst notowana jest jedna seria papierów BZ WBK. Wyemitowany w tym roku podporządkowany dług o wartości 1 mld zł oprocentowany jest na WBIOR 6M plus 1,6 pkt proc. marży. W ostatniej transakcji, z początku sierpnia, obligacje BZW0428 wyceniano na 100,74 proc. nominału. Dawało to wówczas 3,17 proc. rentowności brutto przy założeniu, że w 2023 r. bank skorzysta z opcji call.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje