sobota, 23 marca 2019

Newsroom

Murapol komentuje decyzję EuroRatingu o obniżeniu oceny

msd | 10 lipca 2018
Deweloper zwraca uwagę, że decyzja o obniżeniu ratingu z BB do BB- podjęta została w oparciu o dane historyczne, które nie odzwierciedlają wprowadzanych ostatnio zmian, w tym dezinwestycji z akcji Skarbca i Polnordu. Murapol liczy na wzrost ratingu podczas kolejnych przeglądów.

Murapol zwraca uwagę, że zaangażowanie kapitałowe w Skarbiec Holding i Polnord, które agencja ratingowa oceniła negatywnie, dobiegło końca, ponieważ deweloper wyszedł z tych inwestycji w ostatnich tygodniach. Zdaniem Murapolu sprzedaż niepracujących aktywów wpłynie pozytywnie na jego sytuację wskaźnikową i profil kredytowy grupy.

Tłumacząc się ze wzrostu zadłużenia deweloper podkreśla także, że jedną z przyczyn, poza – już zamkniętymi – inwestycjami w nieoperacyjne aktywa, były także inwestycje we wzrost podstawowej skali działalności. Świadczyć o tym ma portfel projektów w budowie i przygotowaniu. Wprost z niego wynikać ma natomiast znaczny wzrost liczby przekazanych mieszkań w tym roku (2,6 tys. lokali wobec 1,15 tys. w ub.r.), co przełoży się na wyniki.

- Rozumiemy stanowisko agencji ratingowej, która oceniając stan obecny operuje danymi historycznymi. Aktualnie jesteśmy na etapie zmian wewnętrznych, reorganizacji strukturalnej, która pozwoli grupie stać się typowym podmiotem deweloperskim, zarówno pod względem zakresu prowadzonej działalności, jak i ujęcia finansowego jej efektów. Dlatego, mając na uwadze wyjścia z inwestycji pasywnych, niezwiązanych wprost z naszym podstawowym biznesem, mamy ambicje, które uważamy za jak najbardziej realne do spełnienia, że w wyniku kolejnej weryfikacji, wrócimy do poprzedniej oceny ratingowej, a w kolejnych okresach poprawimy ją. Tak bowiem oceniamy naszą obecną kondycję oraz perspektywy działalności w kolejnych okresach, czego potwierdzeniem są opublikowane w ostatnim czasie wyniki i cele sprzedażowe – powiedział Nikodem Iskra, prezes Murapolu, cytowany w komunikacie.

Deweloper ocenił też, że jego sytuacja finansowa jest stabilna z pozytywnym trendem, co ma być efektem „realizowanej od początku br. strategii koncentracji na podstawowym biznesie deweloperskim oraz wzmocnienia struktury bilansu”. Murapol, jak twierdzi, miał zabezpieczyć potrzebny cash flow w średnim terminie oraz spodziewa się „znacznych” wpływów w kolejnych miesiącach.

W poniedziałek EuroRating obniżył ocenę Murapolu z BB do BB-. Rating ma perspektywę stabilną, aczkolwiek początkowo agencja nosiła się z zamiarem nadania negatywnej perspektywy. Zmieniła decyzję po dostarczeniu przez spółkę dodatkowych danych i materiałów.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od października tego roku (22,5 mln zł) do marca 2020 r. Najkrótsze z nich wyceniane były na zamknięciu poniedziałkowej sesji na 95 proc. nominału, co przy krótkim okresie do wykupu przekłada się na 25 proc. rentowności brutto. Najdłuższa seria notowana była zaś przy 25,4 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje