piątek, 30 września 2022

Newsroom

Murapol z ratingiem; przełomowa decyzja wśród emitentów z Catalyst

msd | 25 stycznia 2016
EuroRating ocenił dewelopera na BB z perspektywą stabilną, co w skali tej agencji oznacza podwyższone ryzyko kredytowe. To pierwszy raz gdy o rating wystąpił emitent notowany wyłącznie na rynku Catalyst.

Pełna treść oceny ratingowej znajduje się pod tym linkiem.

Dotychczas na warszawskim rynku obligacji ratingi nadane miały wyłącznie te firmy, których akcje notowane są też na rynku głównym GPW, a ich emisje długu wykraczają poza granice Polski. Oceny te sporządzane były bowiem przed wszystkim na potrzeby zagranicznych inwestorów. Decyzja Murapolu, który notowany jest tylko na Catalyst, jest więc swego rodzaju ewenementem. Potrzebnym rynkowi obligacji nie od dziś.

Ocena na poziomie BB, to według agencji EuroRating podwyższone ryzyko kredytowe i relatywnie niższa wiarygodność finansowa, które oznaczają wystarczającą zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych i sprzyjających warunkach gospodarczych. Nadanie ocenie stabilnej perspektywy oznacza zaś wysokie prawdopodobieństwo tego, że w ciągu 12 miesięcy rating nie ulegnie zmianie.

W zamówionym przez Murapol raporcie agencja zwraca uwagę dobrą dywersyfikację geograficzną działalności, zadowalającą sytuację finansową oraz wysoką efektywność zaangażowanego majątku. Jako wady wymienia natomiast dużą cykliczność rynku, niską transparentność sprawozdawczości, coraz wyższe uzależnienie od finansowania na rynku kapitałowym oraz niskie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony akcjonariuszy.

EuroRating nie dzieli ocen na inwestycyjne, nieinwestycyjne i spekulacyjne, ale agencja korzysta ze skali podobnej lub takiej samej, z jakich korzystają trzy największe agencje na świecie. Stąd można przyjąć, że ocena na poziomie BB oznacza poziom nieinwestycyjny (minimum potrójne B).

Rating na poziomie BB dla spółki, której sytuacja finansowa w gruncie rzeczy wśród emitentów z Catalyst jest wyraźnie powyżej średniej, w pewien sposób pokazuje problem ratingów na Catalyst. Niewielu emitentów będzie chętnych zamówić rating, a więc za niego zapłacić, by w efekcie otrzymać ocenę poniżej poziomu inwestycyjnego.

Do marca Murapol ma otwarty program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł. Może w jego ramach uplasować jeszcze 47,5 mln zł. Zapewne spółka przymierza się do nowej emisji, choćby po to by sfinansować zapowiadane niedawno inwestycje w bank ziemi lub zrefinansować wygasające w tym roku obligacje. Wystąpienie o rating potencjalnie mogłoby też oznaczać, że Murapol nie zamierza poprzestać na samym dokończeniu obecnego programu.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji dewelopera o łącznej wartości 86,6 mln zł, z czego trzy wygasają w tym roku (34,2 mln zł). Papiery Murapolu wyceniane są w okolicach nominału (99,5-100,85 proc.), z rentownościami od 6 do 7,8 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi