wtorek, 22 października 2019

Newsroom

Obligacje w portfelach OFE 2017/2018 – raport

Emil Szweda, Obligacje.pl | 28 stycznia 2019
Na koniec ub.r. OFE posiadały w obligacjach firm 7 mld zł – o 1,4 mld zł mniej niż rok wcześniej. W dodatku więcej niż połowa tej kwoty przypadała na papiery bankowe.

Zaangażowanie otwartych funduszy emerytalnych w obligacje banków wzrosło w ubiegłym roku o 100 mln zł – wynika z naszych szacunków. Oznacza to jednak, że stan posiadania w obligacjach typowo korporacyjnych zmalał o 1,5 mld zł i jest to przykra rzeczywistość emitentów obligacji, którzy jednocześnie mogą narzekać na mniejszy popyt ze strony funduszy inwestycyjnych zmagających się z falą umorzeń.

Przesadą byłoby twierdzić, że OFE unikają obligacji firm w ogóle. Po prostu chętniej niż wcześniej angażują się w papiery dłużne banków, po trosze dlatego, że takie możliwości daje im aktualnie rynek. Tylko w ubiegłym roku OFE zwiększyły zaangażowanie w listach zastawnych o 900 mln zł, rok wcześniej było to 845 mln zł, a w ciągu czterech lat z 964 mln zł do 3,1 mld zł.

Zakupy inne niż papiery bankowe były skromne, ale pojawiły się. Fundusze kupowały m.in. obligacje wybranych deweloperów, dokonywały też – uwaga – transakcji zakupu i sprzedaży na rynku wtórnym, co wcześniej zdarzało im się rzadko.

Łączny udział papierów dłużnych w aktywach OFE wyniósł 8,5 proc. i wzrósł w porównaniu z 2017 r. z 7,9 proc. W gruncie rzeczy nie odbiega od średniej z ostatnich lat (zakres 7,9-9,0 proc.), różni się tylko jego struktura. Jeśli pamiętać o dużym udziale akcji w portfelach funduszy, trudno się dziwić, że w części dłużnej stawiają przede wszystkim na papiery bankowe, które na koniec 2018 r. stanowiły 71 proc. dłużnej części zbiorowego portfela OFE.

Więcej szczegółów dotyczących składu portfeli dłużnych funduszy emerytalnych oraz zachodzących w nim zmian prezentujemy w przygotowanym przez nas dorocznym – już szóstym – raporcie „Obligacje w portfelach OFE 2017/2018.

Raport dostępny jest po zalogowaniu do serwisu. Zapraszamy do lektury.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje