wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Obligacyjne problemy dosięgnęły kolejnych spółek Goluba

msd | 29 marca 2021
Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, problem z obsługą obligacyjnego zadłużenia Grupy Golub GetHouse dotyczy już nie tylko spółek finansujących biurowiec Mennica Legacy Tower, ale i tych związanych z akademikami oraz mieszkaniami na wynajem.

Wskutek utraty płynności już trzy spółki, które poprzez emisje obligacji zbierały pieniądze na budowę warszawskiego biurowca Mennica Legacy Tower (MLT), weszły na drogę przyspieszonego postępowania układowego. Zaczęło się od ubiegłorocznego braku wykupu długu przez Golub GetHouse MLT, wobec której sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne w styczniu tego roku. Na początku marca ten sam los podzieliły spółki GGH MLT oraz MLT GGH. We wszystkich przypadkach wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych Golub tłumaczył chęcią „uzyskania ochrony przed działaniami egzekucyjnymi emitenta, obejmującego udział w inwestycji polegającej na wybudowaniu kompleksu Mennica Legacy Tower”.

Dotychczas Golub przekonywał, że mimo płynnościowych trudności w spółkach MLT, obligacje finansujące pozostałe projekty nie są zagrożone. Ale to już nieaktualne. Jak wynika z napływających do nas sygnałów i rejestru KDPW, w lutym i marcu kolejne spółki z deweloperskiej grupy przestały regulować swoje obligacyjne zobowiązania. Tym razem chodzi o GGH Rental Apartments, GGH Rental Apartments 2 oraz GGH Student Housing. 

- Dla emitentów GGH Rental Apartments oraz GGH Rental Apartments 2 złożone zostały wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych. O dalszych krokach dotyczących GGH Student Housing będziemy niebawem informowali obligatariuszy. Co istotne, poszczególne projekty funkcjonują jako niezależne przedsięwzięcia i regulowanie zobowiązań, nie jest ze sobą powiązane i uzależnione – poinformował Obligacje.pl Krzysztof Wielgus z agencji PR świadczącej usługi dla dewelopera.

Spółka odmówiła jednak odpowiedzi na pytanie o przyczyny utraty płynności przez kolejne spółki, realizujące osobne projekty. 

Łączna nominalna wartość zarejestrowanych w KDPW obligacji wszystkich trzech spółek, które finansowały biurowiec MLT, a teraz zostały objęte postępowanie restrukturyzacyjnym, to ponad 110,4 mln zł. Nominał długu dwóch kolejnych spółek finansujących mieszkania na wynajem to z kolei 30 mln zł, a podmiotu pozyskującego finansowanie dla akademików – 32,5 mln zł. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium