czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Od początku roku fundusze korporacyjnego długu zarobiły średnio 2,2 proc.

ben | 02 października 2019
Stopy zwrotu większości funduszy papierów dłużnych firm nie przekraczają inflacji. Wyniki funduszy obligacji skarbowych są jeszcze słabsze.

Po trzech kwartałach tego roku, 21 spośród 23 funduszy zaliczanych do grupy polskich obligacji korporacyjnych, zanotowało zyski. W sześciu przypadkach stopy zwrotu przekroczyły 3 proc. Na pozycji lidera, bez zmian, plasuje się BPS Obligacji Korporacyjnych, z wynikiem +6,8 proc.

Natomiast w ostatnich 12 miesiącach średnia stopa zwrotu wyniosła +2,5 proc., czyli wyraźnie poniżej inflacji (2,9 proc., dane z sierpnia). Więcej od wskaźnika inflacji zarobiło siedem funduszy. Poza wspomnianym funduszem BPS TFI, na podium znalazły się Novo Obligacji Przedsiębiorstw (+4,3 proc.) oraz Opera Tutus-plus (+4,2 proc.).

Wyniki większości funduszy polskich obligacji korporacyjnych trudno uznać za satysfakcjonujące. Jednak np. fundusze polskich obligacji skarbowych wypadły jeszcze słabiej, notując od początku roku średnią stopę zwrotu w wysokości +1,47 proc., a w ostatnich 12 miesiącach +2,04 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 września 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje