czwartek, 20 lutego 2020

Newsroom

Państwowa agencja ratingowa blisko złożenia wniosku o certyfikację

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 24 października 2018
Instytut Analiz i Ratingu czeka ze złożeniem wniosku o nadanie statusu agencji ratingowej do czasu zarejestrowania w KRS podwyższenia kapitału oraz zmiany nazwy. Sam proces certyfikacji prawdopodobnie nie będzie szybki, więc na pierwsze ratingi jeszcze poczekamy.

Powołany jeszcze w 2014 roku Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) został dokapitalizowany na mocy zawartej w lipcu umowy inwestycyjnej pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych, do niedawna jedyny akcjonariuszem spółki, a Polskim Funduszem Rozwoju oraz Biurem Informacji Kredytowej. Obecnie, jak dowiedzieliśmy się od GPW, IAiR czeka na zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału, w którym każdy z akcjonariuszy będzie ma mieć po jednej trzeciej udziału. Wiodącą rolę w strukturze właścicielskiej, co wynika ze sprawozdania rocznego IAiR, będą mieć jednak GPW i PFR, którym przysługiwać ma prawo do nominowania przewodniczącego rady nadzorczej.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału oraz zmiany nazwy, to ostatnia przeszkoda na drodze do złożenia w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

- Wewnętrzne prace związane ze staraniami firmy o rejestrację w ESMA zostały zakończone, zaś sam proces przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. (…) Firma jest w stałym kontakcie z ESMA i jest gotowa odpowiadać na ewentualne pytania regulatora. Ostateczny termin rejestracji agencji zależy wyłącznie od ESMA – poinformował Obligacje.pl Paweł Lasiuk, rzecznik prasowy GPW.

Sam proces rejestracji w ESMA prawdopodobnie liczony będzie bardziej w miesiącach niż tygodniach, co znaczy, że na pierwsze oceny ratingowe od państwowej agencji jeszcze poczekamy. Już teraz jednak wiadomo, że poza wydawaniem ratingów kredytowych, zamierza też ona prowadzić dodatkową działalność.

Drugim filarem spółki będzie działalność związana z raportami analitycznymi, także z wykorzystaniem źródeł informacji o zaległościach publicznoprawnych – podał IAiR w złożonym do KRS sprawozdaniu rocznym.

Tymczasem dwa tygodnie temu z prowadzonej przez ESMA listy agencji ratingowych, na własny wniosek, wycofana została spółka SPMW Rating, która uzyskała certyfikację siedem miesięcy wcześniej. W tym czasie nie wydała ona żadnej oceny. Popyt na usługi SPMW okazał się niewystarczający, między innymi właśnie z powodu uruchomienia państwowej agencji, czy także afery GetBacku.

W początkowych planach agencja SPMW Rating chciała nadać w tym roku od 10 do 14 ratingów krajom Europy Środkowej i Wschodniej lub przedsiębiorstwom – wynika ze sprawozdania rocznego spółki. Bazą do rozpoczęcia działalności miały być właśnie oceny dla krajów, w tym przede wszystkim Polski. Spółka, co także wynika z jej sprawozdania, liczyła na „wsparcie rządu RP w promocji SPMW Rating jako polskiej agencji ratingowej”. Miała też nadzieję na zlecenia od „kluczowych spółek z udziałem skarbu państwa”. I faktycznie, z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w 2018 roku SPMW zabiegała na wysokich szczeblach o możliwość nadania odpłatnego ratingu Polsce, lecz oferta agencji nie spotkała się z zainteresowaniem.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje