niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Pieniądze szybko płyną do funduszy korporacyjnego długu

msd | 12 lutego 2024
Fundusze obligacji przedsiębiorstw zanotowały w styczniu 0,7 mld zł napływów netto, wynika z informacji podanych przez Analizy Online.

Styczniowe saldo wpłat i umorzeń wszystkich detalicznych funduszy dłużnych sięgnęło prawie 4,2 mld zł (przy odpływach z funduszy akcji), w tym 699 mln zł trafiło do funduszy obligacji korporacyjnych, które od czerwca ubiegłego roku systematycznie notują dodatnie napływy.

Jak podają Analizy Online, styczeń był trzecim najlepszym w historii miesiącem pod względem salda wpłat i umorzeń funduszy obligacji przedsiębiorstw.

Podwyższone napływy do funduszy korporacyjnego długu są naturalnym następstwem osiąganych przez nie stóp zwrotu w ostatnich miesiącach (od września ub.r. średni roczny zwrot przekracza 10 proc.). A ponieważ efekt ten na ogół działa z pewnym opóźnieniem, to bardzo prawdopodobne, że inwestorzy prawdopodobnie przegapili już szanse na najwyższe stopy zwrotu z funduszy obligacji przedsiębiorstw.

Pomimo podwyższonych napływów do funduszy w styczniu, rynek emisji instytucjonalnych pozostawał dość ospały. Większą ofertę uplasował tylko Cognor (120 mln zł) i kilka podmiotów okołobankowych (leasing, faktoring). Sytuacja powoli prawdopodobnie będzie się jednak poprawiać. Nad emisjami pracują bowiem między innymi Archicom, MLP Group, Polski Holding Nieruchomości, a prawdopodobnie także i Robyg.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze