niedziela, 05 kwietnia 2020

Newsroom

Polska Agencja Ratingowa nie otrzymała autoryzacji

msd | 31 lipca 2019
Obawy o upolitycznienie skłoniły europejski nadzór do odrzucenia wniosku o rejestrację Polskiej Agencji Ratingowej – podaje środowy Puls Biznesu.

Polska Agencja Ratingowa nie dostała autoryzacji pozwalającej jej na wydawanie ocen wiarygodności kredytowej. Jak podaje Puls Biznesu, wniosek w tej sprawie został odrzucony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

ESMA miała podać PAR czarną polewkę w obawie o niską jakość ocen wiarygodności kredytowej, jakie wydawałaby ta instytucja. Obawa ta miała wynikać z niepewności co do odporności PAR na naciski polityczne – informuje Puls Biznesu.

Polska Agencja Ratingowa to spółka powołana przez Giełdę Papierów Wartościowych jeszcze w 2014 r., początkowo jako Instytut Analiz i Ratingu. Po wieloletnich wątpliwościach, co do konfliktu interesów projekt agencji ratingowej przy GPW został wyciągnięty z zamrażarki, tym razem we współpracy Polskim Funduszem Rozwoju i Biurem Informacji Kredytowej. Po zawarciu umowy inwestycyjnej i dokapitalizowaniu spółki, każdy z trzech akcjonariuszy ma w PAR po około 33,3 proc. akcji, co – zdaniem GPW – miało gwarantować, że zniknie konflikt interesów. 

Wniosek o rejestrację Polskiej Agencji Ratingowej w ESMA został złożony w połowie listopada 2018 r. 

Z dostępnego w KRS sprawozdania PAR za 2018 r. wynika, że nieuzyskanie rejestracji w ESMA wymieniano jako jedno z istotnych ryzyk w działalności spółki. Tuż obok ryzyka mniejszego popytu na usługi spółki, nieuzyskania „statusu wiarygodnej agencji ratingowej”, czy opóźnień w uruchomieniu segmentu PRIME i mniejszego zainteresowania tą platformą. 

Na koniec 2018 r. PAR księgowała 2,4 mln zł kosztów prac rozwojowych jako wartości niematerialne i prawne. W samym tylko 2018 r. spółka wypłaciła 1,2 mln zł wynagrodzeń.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje