czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Program emisji euroobligacji BZ WBK z ratingiem BBB+

msd | 31 sierpnia 2018
Dług emitowany w ramach programu EMTN otrzymał długoterminową ocenę BBB+ oraz krótkoterminowe F2 od agencji Fitch Ratings.

Jednocześnie Fitch planowana emisja senioralnego długu otrzymała oczekiwany rating na poziomie BBB+(EXP). Pozostałe oceny ratingowe banku nie uległy zmianie.

Fitch zaznacza, że nie ma pewności by ewentualne kolejne emisje BZ WBK w przyszłosci miały nadany rating lub, że będzie on na tym samym poziomie co obecnie.

W maju BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji o wartości 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

Na Catalyst notowana jest jedna seria papierów BZ WBK. Wyemitowany w tym roku podporządkowany dług o wartości 1 mld zł oprocentowany jest na WBIOR 6M plus 1,6 pkt proc. marży. W ostatniej transakcji, z początku sierpnia, obligacje BZW0428 wyceniano na 100,74 proc. nominału. Dawało to wówczas 3,17 proc. rentowności brutto przy założeniu, że w 2023 r. bank skorzysta z opcji call.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje