wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Przedterminowy wykup obligacji Banku Pocztowego poczeka do kwietnia

msd | 11 października 2017
W przypadającym 5 października dniu wcześniejszej spłaty podporządkowanych papierów BPO1022 bank zapewnił środki, ale inwestorzy się po nie nie zgłosili.

O planowanej na 5 października przedterminowej spłacie wartych 50 mln zł obligacji BPO1022 Bank Pocztowy informował komunikatem bieżącym we wrześniu. W dniu wcześniejszego wykupu środki nie trafiły do obligatariuszy, mimo że niezbędna kwota znalazła się w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Informowaliśmy wówczas, za KDPW, że po pieniądze nie zgłosił się żaden z uczestników, tj. domów maklerskich.

- Bank 5 października br. realizował dobrowolny wykup obligacji. Pomimo przekazania komunikatów przez KDPW do uczestników, żaden nie zgłosił zapisu – powiedział Marcin Dudek, dyrektor departamentu skarbu w Banku Pocztowym, w rozmowie z Obligacje.pl.

W rzeczywistości treść warunków emisji nie zawiera podziału na dobrowolny i obligatoryjny przedterminowy wykup, aczkolwiek przyznać należy, że sporządzone pięć lat temu WEO nie przystają do obecnych standardów. Zapisano w nich bowiem, że „emitent może wykupić obligacje w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym po upływie 5 (słownie: pięciu) lat od dnia emisji, w pierwszym przypadającym po tej dacie dniu płatności odsetek”. Traktując więc treść WEO literalnie uznać należy, że wcześniejszy wykup powinien nastąpić po 5,5 roku, czyli dopiero w kwietniu 2018 r.

Tak czy inaczej, do przedterminowej spłaty na razie nie doszło, a obrót obligacjami na Catalyst został zawieszony. Teraz obligacje mają wrócić do obrotu.

Na Catalyst znajduje się jeszcze jedna emisja podporządkowanych obligacji Pocztowego. Są to papiery uplasowane w ramach zeszłorocznej oferty publicznej. W środę przed południem rynek wyceniał je z 3,02 proc. rentowności brutto, przy założeniu, że w 2021 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji przedterminowego wykupu.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje