niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Przedterminowy wykup obligacji Banku Pocztowego poczeka do kwietnia

msd | 11 października 2017
W przypadającym 5 października dniu wcześniejszej spłaty podporządkowanych papierów BPO1022 bank zapewnił środki, ale inwestorzy się po nie nie zgłosili.

O planowanej na 5 października przedterminowej spłacie wartych 50 mln zł obligacji BPO1022 Bank Pocztowy informował komunikatem bieżącym we wrześniu. W dniu wcześniejszego wykupu środki nie trafiły do obligatariuszy, mimo że niezbędna kwota znalazła się w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Informowaliśmy wówczas, za KDPW, że po pieniądze nie zgłosił się żaden z uczestników, tj. domów maklerskich.

- Bank 5 października br. realizował dobrowolny wykup obligacji. Pomimo przekazania komunikatów przez KDPW do uczestników, żaden nie zgłosił zapisu – powiedział Marcin Dudek, dyrektor departamentu skarbu w Banku Pocztowym, w rozmowie z Obligacje.pl.

W rzeczywistości treść warunków emisji nie zawiera podziału na dobrowolny i obligatoryjny przedterminowy wykup, aczkolwiek przyznać należy, że sporządzone pięć lat temu WEO nie przystają do obecnych standardów. Zapisano w nich bowiem, że „emitent może wykupić obligacje w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym po upływie 5 (słownie: pięciu) lat od dnia emisji, w pierwszym przypadającym po tej dacie dniu płatności odsetek”. Traktując więc treść WEO literalnie uznać należy, że wcześniejszy wykup powinien nastąpić po 5,5 roku, czyli dopiero w kwietniu 2018 r.

Tak czy inaczej, do przedterminowej spłaty na razie nie doszło, a obrót obligacjami na Catalyst został zawieszony. Teraz obligacje mają wrócić do obrotu.

Na Catalyst znajduje się jeszcze jedna emisja podporządkowanych obligacji Pocztowego. Są to papiery uplasowane w ramach zeszłorocznej oferty publicznej. W środę przed południem rynek wyceniał je z 3,02 proc. rentowności brutto, przy założeniu, że w 2021 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji przedterminowego wykupu.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

 • Obroty publicznymi emisjami na Catalyst w grudniu i w 2017 r.

  03 stycznia 2018
  Nietypowo wysoką wartość transakcji zanotowano w grudniu w przypadku PCC Rokita i PCC Exol. W przypadku pozostałych emitentów wartość handlu stopniała w porównaniu z listopadem.
  czytaj więcej
 • Rynek obligacji podporządkowanych - raport DM NWAI

  31 października 2017
  Obligacje podporządkowane stają się coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskanie kapitału. Co ważne, ich konstrukcja pozwala instytucjom finansowym na poprawę wskaźników kapitałowych po względnie niskim koszcie.
  czytaj więcej
 • 80 serii „zakazanych” obligacji bankowych

  27 października 2017
  Kolejne emisje podporządkowanych obligacji banków mają mieć nominał przynajmniej 400 tys. zł. Tym, którzy akurat nie dysponują taką gotówką pozostaje rynek wtórny, gdzie inwestycje wciąż można robić od 1 tys. zł (a czasem nawet mniej).
  czytaj więcej
 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje