czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

R.Power zapowiada kolejną emisję zielonych obligacji

msd | 03 grudnia 2021
Deweloper farm fotowoltaicznych chce uplasować warte 25 mln zł papiery, które zostaną zasymilowane z notowaną na Catalyst serią RPO0626.

Zamiar asymilacji nowego długu z wartą 150 mln zł serią RPO0626 dyktuje też to, na jakich warunkach papiery zostaną uplasowane. Za wygasające w czerwcu 2026 r. obligacje R.Power płaci bowiem WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu szeregiem poręczeń, zastawów rejestrowych i oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Nowe obligacje zostaną wyemitowane około 10 grudnia (seria RPO0626 weszła w nowy okres odsetkowy 2 grudnia).

„Cel emisji obligacji będzie dotyczyć między innymi finansowania, rozwoju, budowy lub eksploatacji zielonych projektów zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework (…)” – podał R.Power.

Warte do 25 mln zł papiery zostaną uplasowane w ramach programu emisji na 1 mld zł, z którego spółka na razie wykorzystała 150 mln zł podczas majowej emisji, która była adresowana do profesjonalnych inwestorów.

Na Catalyst obligacje RPO0626 wyceniane są przez sprzedającego na 100,1 proc. nominału, co na ten moment oznacza 7,3 proc. rentowności brutto (przy teoretycznym założeniu, że we wszystkich kolejnych okresach WIBOR 6M utrzyma się na poziomie 2,43 proc.).

Więcej wiadomości o R.Power Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje