czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Raport: Obligacje w portfelach OFE 2016/2017

Emil Szweda, Obligacje.pl | 30 stycznia 2018
Na koniec 2017 r. OFE zgromadziły łącznie 8,4 mld zł w obligacjach korporacyjnych i były drugim – po funduszach obligacji korporacyjnych – inwestorem na rynku. Ale w minionym roku fundusze emerytalne chętniej pozbywały się obligacji firm niż je kupowały.

Z portfeli OFE ubyło obligacji firm o wartości 1,1 mld zł, a końcowa wartość była najniższa od końca 2013 r. Tym samym nadzieje na to, że OFE będą skłonne więcej inwestować w papiery korporacyjne po tym, jak odebrano im możliwość zakupu obligacji skarbowych, zostały ostatecznie rozwiane. OFE owszem kupowały, ale obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (wzrost o 893 mln zł) oraz listy zastawne (845 mln zł), a więc papiery pod względem oferowanego bezpieczeństwa nie różniące się istotnie od papierów skarbowych.

Nastawienie OFE do emitentów obligacji korporacyjnych jest więc jeszcze bardziej konserwatywne niż było przed rokiem. Być może m.in. ten fakt skłania kolejnych emitentów do poszukiwania finansowania wśród inwestorów indywidualnych – od dwóch lat obserwujemy wszak rozkwit emisji publicznych.

Część inwestorów indywidualnych może zechcieć naśladować konserwatywne podejście OFE do papierów dłużnych, choć oczywiście nie wszystkie instrumenty będą dla nich dostępne. Warto jednak przy tej okazji wspomnieć, że spośród firm regularnie przeprowadzających publiczne emisje obligacji OFE zwiększyły zaangażowanie w papierach Ghelamco Invest, które czeka na zatwierdzenie prospektu i po raz pierwszy zainwestowały pieniądze w obligacje GetBacku, który akurat niebawem zakończy pierwszy program emisji obligacji. Które obligacje OFE kupowały w ub.r., a którym emitentom nie refinansowały zadłużenia? Odpowiedzi w naszej dorocznej – już piątej – publikacji dotyczącej inwestycji funduszy emerytalnych na rynku długu.

Raport „Obligacje w portfelach OFE 2016/2017” dostępny jest po zalogowaniu.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje