wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Rating Banku Millennium również z lepszą perspektywą

msd | 14 lipca 2023
Agencja Fitch potwierdziła długoterminową ocenę Banku Millennium na poziomie BB, a jej perspektywę zmieniła ze stabilnej na pozytywną.

Poprawę perspektywy nadanej oceny Fitch tłumaczy średnioterminowymi oczekiwaniami, co do poprawy profilu ryzyka banku poprzez dalsze stopniowe ograniczanie zagrożenia związanego z portfelem walutowych hipotek. Według agencji, poprawa rentowności podstawowej działalności pozwoli Bankowi Millennium zamortyzować koszty prawne oraz koszty związane z potencjalną interwencją rządową.

Równocześnie agencja podniosła bankowi ocenę wsparcia (Shareholder Support Rating) z b do b+, tłumacząc to poprawą zdolności większościowego akcjonariusza do udzielenia ewentualnej pomocy.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium. Sprzedający kwotują je na 78,95 i 79,99 proc. nominału, ustalonego jednak 500 tys. zł, co skutecznie ogranicza dostępność papierów dla drobnych inwestorów.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi