wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Rating Murapolu bez zmian

msd | 28 lipca 2016
Agencja EuroRating ponownie podtrzymała nadaną w styczniu ocenę dewelopera na poziomie BB z perspektywą stabilną.

Sam rating na poziomie BB oznacza „podwyższone ryzyko kredytowe” i wlicza się do ocen spekulacyjnych (oceny inwestycyjne kończą się na BBB-). Perspektywa, to zaś najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w 12-miesięcznym horyzoncie. W tym przypadku EuroRating za najbardziej prawdopodobne uznaje więc utrzymanie oceny dewelopera.

To drugi przegląd styczniowej oceny Murapolu. Poprzedni miał miejsce w kwietniu. Spółka niezmiennie pozostaje jedynym emitentem na Catalyst (nie licząc dużych koncernów czy banków), który korzysta z zamówionego ratingu. 

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Murapolu, z czego trzy wygasają w tym roku – 6,65 mln zł w sierpniu i dwie emisje, warte łącznie 27,5 mln zł w listopadzie. 

Rynek wycenia papiery Murapolu w okolicach nominału. Kupujący mogą liczyć na 4,3 proc. rentowności brutto na seriach wygasających w listopadzie i 6,1 oraz 6 proc. na emisjach wygasających odpowiednio w kwietniu oraz październiku 2018 r. Dwie ostatnie serie, warte łącznie 52,49 mln zł, plasowane były w ramach programu publicznych emisji do 100 mln zł. Ważność prospektu wygasła w marcu. Na razie Murapol nie zdecydował się na jego ponowienie. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej
 • Murapol pozyskał 5,34 mln zł

  03 kwietnia 2018
  W ramach kolejnej prywatnej oferty deweloper uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii JA, które nie trafią do giełdowego obrotu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje