poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Rating Murapolu bez zmian

msd | 28 lipca 2016
Agencja EuroRating ponownie podtrzymała nadaną w styczniu ocenę dewelopera na poziomie BB z perspektywą stabilną.

Sam rating na poziomie BB oznacza „podwyższone ryzyko kredytowe” i wlicza się do ocen spekulacyjnych (oceny inwestycyjne kończą się na BBB-). Perspektywa, to zaś najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w 12-miesięcznym horyzoncie. W tym przypadku EuroRating za najbardziej prawdopodobne uznaje więc utrzymanie oceny dewelopera.

To drugi przegląd styczniowej oceny Murapolu. Poprzedni miał miejsce w kwietniu. Spółka niezmiennie pozostaje jedynym emitentem na Catalyst (nie licząc dużych koncernów czy banków), który korzysta z zamówionego ratingu. 

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Murapolu, z czego trzy wygasają w tym roku – 6,65 mln zł w sierpniu i dwie emisje, warte łącznie 27,5 mln zł w listopadzie. 

Rynek wycenia papiery Murapolu w okolicach nominału. Kupujący mogą liczyć na 4,3 proc. rentowności brutto na seriach wygasających w listopadzie i 6,1 oraz 6 proc. na emisjach wygasających odpowiednio w kwietniu oraz październiku 2018 r. Dwie ostatnie serie, warte łącznie 52,49 mln zł, plasowane były w ramach programu publicznych emisji do 100 mln zł. Ważność prospektu wygasła w marcu. Na razie Murapol nie zdecydował się na jego ponowienie. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje