wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Rosną zyski funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 08 listopada 2017
W październiku średnia stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych firm wyniosła 0,16 proc. Była nieco niższa niż w poprzednich miesiącach, ale to głównie zasługa jednego funduszu.

Ubiegły miesiąc dla większości funduszy był całkiem udany. Ponad połowa zanotowała wzrost aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny o co najmniej 0,2 proc. Najlepsze, Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, osiągnęły miesięczne stopy zwrotu przekraczające 0,4 proc.

Na słabszą średnią stopę zwrotu wpłynęły ujemne wyniki dwóch funduszy, Millennium Obligacji Korporacyjnych (-0,07 proc.) i Novo Obligacji Przedsiębiorstw (-1,05 proc.). Licząc bez tego ostatniego, średnia wyniosłaby 0,23 proc. Fundusz Novo, zarządzany przez Opera TFI, jest zdecydowanie najsłabszym funduszem w swojej kategorii. Jego trzyletnia stopa zwrotu to zaledwie 0,5 proc., podczas gdy średnia za ten okres dla wszystkich funduszy obligacji korporacyjnych to 7,68 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 października 2017 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje