środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Rynek gra pod wzrost stóp procentowych

msd | 18 października 2022
Notowania kontraktów FRA coraz mocniej sugerują, że rynek oczekuje agresywnych podwyżek stóp procentowych. Nawet o 75 pb. w listopadzie.

Pomimo pozostawienia w październiku stóp procentowych na niezmienionym poziomie i płynących z RPP sygnałów o możliwym zakończeniu cyklu, rynkowe oczekiwania przybierają coraz bardziej agresywny scenariusz. Notowania kontraktów FRA, sugerują bowiem, że inwestorzy przewidują wzrost stopy referencyjnej o około 100 pb. w kolejnych miesiącach, w tym nawet 75 pb. w listopadzie. 

Na fali rekordowo wysokiego odczytu inflacji bazowej i spekulacji o możliwym wstrzymaniu funduszy unijnych dla Polski kontakty FRA wyceniają, że za miesiąc stawka WIBOR 3M wzrośnie do około 7,7 proc., by dwa miesiące później znaleźć się powyżej 8 proc., utrzymując się tam mniej więcej do III kwartału przyszłego roku.

Tymczasem rentowność 10-letnich papierów skarbowych wróciła we wtorek powyżej 8 proc., symbolicznie przebijając czerwcowy szczyt.

Oczekiwania rynku na powrót do agresywnych podwyżek oczywiście nie muszą znaleźć odbicia w decyzjach Rady. Nie szukając daleko, w czerwcu rynek także przereagował. Niemniej, stwarza to szanse (ale i ryzyko), że kupony od notowanych na GPW obligacji przedsiębiorstw jeszcze długo nie przestaną rosnąć.

Na Catalyst notowane są złotowe obligacje przedsiębiorstw o łącznej wartości 36,8 mld zł, z czego prawie 35,8 mld zł to dług zmiennokuponowy, oparty o stawki WIBOR. 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze