sobota, 24 października 2020

Newsroom

S&P obniżyła perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 28 kwietnia 2020
Agencja ratingowa utrzymała długoterminową ocenę Aliora na poziomie BB, ale jej perspektywę zmieniła ze stabilnej do negatywnej.

Decyzja agencji S&P miała być podyktowana pandemią koronawirusa i jego potencjalnymi skutkami dla sektora bankowego, gospodarki oraz klientów Alior Banku.

Nadane bankowi „podwójne B” to rating nieinwestycyjny, nazywany też spekulacyjnym.

Krótkoterminowa ocena Aliora została utrzymana na poziomie B i także ma charakter nieinwestycyjny.

Na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Alior Banku, w tym osiem z nich to dług podporządkowany. Pochodzące z publicznych ofert prospektowych dla indywidualnych inwestorów papiery ALR0522 oraz ALR0524 wyceniane są po 100 proc. nominału, co daje odpowiednio 3,88 i 3,67 proc. rentowności brutto (3,80 i 3,55 proc. jeśli bank skorzysta z opcji call w 2021 r.). 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Niższy rating Alior Banku

  27 sierpnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy banku Alior Bank S.A. z poziomu BB+ do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • PZU zapowiada duże odpisy na Aliora i Pekao

  26 sierpnia 2020
  Utworzenie odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao obniży skonsolidowany zysk netto ubezpieczyciela przypisany właścicielom jednostki dominującej o około 827 mln zł w I półroczu.
  czytaj więcej
 • Alior Bank miał blisko 0,6 mld zł straty w II kwartale

  19 sierpnia 2020
  Bardzo wysokie odpisy na oczekiwane straty, gorszy wynik odsetkowy po decyzjach RPP, czy wreszcie dalszy wpływ wyroku TSUE, to główne przyczyny ponad 582 mln zł skonsolidowanej straty netto Aliora w II kwartale. Bank ma więc powody, aby przypominać o dobrej sytuacji kapitałowej i płynnościowej.
  czytaj więcej
 • Alior Bank prawdopodobnie ze stratą w 2020 r.

  10 sierpnia 2020
  Bank zapowiedział 676 mln zł dodatkowych odpisów i rezerw w poczet wyników I półrocza. Jednocześnie zapewnił, że jego wskaźniki kapitałowe i płynnościowe „pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie”.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje