czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

S&P obniżyła perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 28 kwietnia 2020
Agencja ratingowa utrzymała długoterminową ocenę Aliora na poziomie BB, ale jej perspektywę zmieniła ze stabilnej do negatywnej.

Decyzja agencji S&P miała być podyktowana pandemią koronawirusa i jego potencjalnymi skutkami dla sektora bankowego, gospodarki oraz klientów Alior Banku.

Nadane bankowi „podwójne B” to rating nieinwestycyjny, nazywany też spekulacyjnym.

Krótkoterminowa ocena Aliora została utrzymana na poziomie B i także ma charakter nieinwestycyjny.

Na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Alior Banku, w tym osiem z nich to dług podporządkowany. Pochodzące z publicznych ofert prospektowych dla indywidualnych inwestorów papiery ALR0522 oraz ALR0524 wyceniane są po 100 proc. nominału, co daje odpowiednio 3,88 i 3,67 proc. rentowności brutto (3,80 i 3,55 proc. jeśli bank skorzysta z opcji call w 2021 r.). 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Lepsza perspektywa ratingu Alior Banku

  25 czerwca 2021
  Agencja S&P utrzymała ocenę banku na spekulacyjnym poziomie BB, ale podniosła jej perspektywę z negatywnej do stabilnej.
  czytaj więcej
 • Mniej kredytów zagrożonych w Alior Banku

  28 kwietnia 2021
  W I kwartale bank obniżył udział kredytów zagrożonych do – nadal wysokich – 13,8 proc., co było jednak jego najlepszym wynikiem od roku. Pomimo niższych wskaźników kapitałowych, bank wykazywał ponad 2 mld zł nadwyżkowego kapitału i rosnącą płynność. Lada dzień Alior będzie miał prawo do przedterminowej spłaty papierów ALR0522 i ALR0524, lecz w tej sprawie milczy.
  czytaj więcej
 • Alior Bank chce osiągnąć 5 proc. zwrotu z kapitału w 2022 r.

  30 marca 2021
  Zaktualizowana przez bank strategia na lata 2021-2022 zakłada znacząco niższe cele w zakresie ROE, przyrostu aktywów, czy marży odsetkowej. Bank spodziewa się natomiast wyższej relacji kosztów do dochodów.
  czytaj więcej
 • Udany IV kwartał Alior Banku

  26 lutego 2021
  Wyższy od oczekiwań inwestorów zysk w IV kwartale zasadniczo nie zmienia tego, że bank zakończył ubiegły rok pod kreską. Bank nadal wykazuje nadwyżkę kapitału i płynności, ale i stosunkowo niską jakość portfela kredytowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje