czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

S&P obniżyła perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 28 kwietnia 2020
Agencja ratingowa utrzymała długoterminową ocenę Aliora na poziomie BB, ale jej perspektywę zmieniła ze stabilnej do negatywnej.

Decyzja agencji S&P miała być podyktowana pandemią koronawirusa i jego potencjalnymi skutkami dla sektora bankowego, gospodarki oraz klientów Alior Banku.

Nadane bankowi „podwójne B” to rating nieinwestycyjny, nazywany też spekulacyjnym.

Krótkoterminowa ocena Aliora została utrzymana na poziomie B i także ma charakter nieinwestycyjny.

Na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Alior Banku, w tym osiem z nich to dług podporządkowany. Pochodzące z publicznych ofert prospektowych dla indywidualnych inwestorów papiery ALR0522 oraz ALR0524 wyceniane są po 100 proc. nominału, co daje odpowiednio 3,88 i 3,67 proc. rentowności brutto (3,80 i 3,55 proc. jeśli bank skorzysta z opcji call w 2021 r.). 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje