wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

S&P podniósł ratingi kontrahenta dla mBanku i Pekao

msd | 16 października 2018
Agencja nie zmieniła oceny kredytowej banków, ale podniosła im długookresowy rating kontrahenta na wypadek przymusowej restrukturyzacji.

W ślad za podniesieniem oceny Polski długoterminowy rating RCR (Resolution Counterparty Rating) dla mBanku i Pekao wzrósł z BBB+ do A-. Ocena ta, jak wyjaśnia Pekao, to wybiegająca w przyszłość opinia o względnym ryzyku niewywiązania się z niektórych zobowiązań uprzywilejowanych, które mogą być chronione przed niewykonaniem zobowiązania dzięki skutecznemu procesowi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Same ratingi kredytowe emitentów pozostały natomiast bez zmian. mBank utrzymał długookresową ocenę BBB+ z perspektywą negatywną oraz krótkoterminową ocenę A-2. Dla Pekao to zaś odpowiednio BBB+ z perspektywą stabilną i A-2.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji mBanku i jedna, także podporządkowana, Banku Pekao. Rynek wycenia je powyżej nominału. 

W ostatnich dniach oba banki plasowały też nowy dług podporządkowany. Każdy z nich wypuścił po dwie serie równolegle, w tym po jednej z rzadko spotykanymi terminami spłaty powyżej 10 lat (w obu przypadkach z opcją call na pięć lat przed wygaśnięciem emisji). mBank dla 12-letniego długu ustalił marżę na 1,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M, zaś Pekao za 15-letnie papiery zapłaci 1,8 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje