czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

S&P Global Ratings podniósł perspektywę ratingu Krakowa

msd | 18 kwietnia 2018
Agencja potwierdziła ocenę Krakowa na poziomie BBB+ podnosząc jednak jej perspektywę ze stabilnej do pozytywnej.

Zmiana perspektywy ratingu Krakowa jest efektem piątkowej decyzji S&P o podniesieniu perspektywy oceny dla Polski. Agencja pozostała ze swoim ratingiem dla Polski na poziomie BBB+, ale zmieniła wówczas jego perspektywę ze stabilnej do pozytywnej.

Kraków jest drugim po Warszawie największym emitentem obligacji komunalnych na Catalyst. Na GPW notowanych jest pięć jego serii papierów dłużnych o łącznej wartości 720 mln zł z terminami spłaty od kwietnia 2023 r. do maja 2028 r.

W przeciwieństwie do obligacji Warszawy, do giełdowego handlu długiem Krakowa w ogóle nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Gmina Miejska Kraków

Więcej wiadomości kategorii Ratingi